Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Biểu mẫu cập nhật số điện thoại để tra cứu thông tin trên cổng BHXH VN

PHIẾU CẬP NHẬT THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI Nhằm bảo mật thông tin quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động thông qua việc tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx). Nay Phòng TCHC Trường đề người lao động cập nhật thông tin số điện thoại (dùng để gửi mã xác nhận) để có thể thực hiện được các giao dịch trên cổng thông tin điện tử của BHXH....

Đọc tiếp

Thông báo thời gian phỏng vấn kiến thức chung, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ tuyển dụng viên chức năm 2018

THÔNG BÁO Về thời gian tổ chức phỏng vấn kiến thức chung, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho ứng viên tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019

Đọc tiếp

Thông báo nội dung phần thi kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên môn cho ứng viên tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019

Thông báo nội dung phần thi kiến thức chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đối với ứng viên tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 

Đọc tiếp

Thông báo cập nhật thông tin và rà soát dữ liệu ứng viên tuyển viên chức năm học 2018-2019

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn trân trọng thông báo đến các ứng viên tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 với những nội dung cụ thể như sau: 1/ Thời gian cập nhật thông tin ứng viên: -         Thời gian: từ ngày 07/7/2018 đến ngày 15/7/2018 -         Địa chỉ cập nhật thông tin: https://goo.gl/ZK5buw Lưu ý: Những dữ liệu mà các ứng viên đã cập nhật trước ngày 07/07/2018 là không hợp lệ và sẽ bị xóa khỏi dữ liệu cập...

Đọc tiếp