Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Biểu mẫu cập nhật số điện thoại để tra cứu thông tin trên cổng BHXH VN

PHIẾU CẬP NHẬT THÔNG TIN SỐ ĐIỆN THOẠI

Nhằm bảo mật thông tin quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động thông qua việc tra cứu trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx). Nay Phòng TCHC Trường đề người lao động cập nhật thông tin số điện thoại (dùng để gửi mã xác nhận) để có thể thực hiện được các giao dịch trên cổng thông tin điện tử của BHXH. Thời gian thực hiện kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/12/2018. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Tổ chức – Hành chính.

Chia sẽ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *