Chuyen De Phap Luat


 

Hoạt động giáo dục và đào tạo theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 12/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Những chính sách có hiệu lưc kể từ tháng 11/2021

Chính sách về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học (có hiệu lực từ 02/11/2021) Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 02/11/2021 và thay thế Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012.