NƠI CẬP NHẬT NHỮNG KẾ HOẠCH MỚI NHẤT

Kế hoạch đánh giá sơ kết công tác Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023

Kế hoạch đánh giá sơ kết công tác Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2022-2023 1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh sinh trong Nhà trường giai đoạn 2021-2023”

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh sinh trong Nhà trường giai đoạn 2021-2023" 1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận ...

Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh sinh viên trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho học sinh sinh viên trên không gian mạng giai đoạn 2022-2030" trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận ...