NƠI CẬP NHẬT NHỮNG KẾ HOẠCH MỚI NHẤT

Công văn về tham gia “hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai”, ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu tổ quốc” năm 2020, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố và tiếp tục thực hiện cuộc sống vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2020-2021

Công văn về tham gia "hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai", ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu tổ quốc" năm 2020, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Thành phố và tiếp tục thực hiện cuộc sống vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức hội thi “Bàn tay vàng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp” lần 1 – năm 2020

Kế hoạch tổ chức hội thi "Bàn tay vàng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp" lần 1 - năm 2020. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, diễn trình các thao tác mẫu chuận bị hội thi các cấp.

Kế hoạch thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và kiểm tra việc thực hiện môi trường văn hóa chất lượng 5S, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

Kế hoạch thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và kiểm tra việc thực hiện môi trường văn hóa chất lượng 5S, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức hội thi ẩm thực mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020

Kế hoạch tổ chức hội thi ẩm thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 Chủ đề “Bánh ngon đãi khách”