NƠI CẬP NHẬT NHỮNG KẾ HOẠCH MỚI NHẤT

Kế hoạch thực hiện công tác BHYT, BHTN cho HSSV năm học 2022-2023

Căn cứ hướng dẫn liên tịch số 4791/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 23 tháng 08 năm 2022 của Bảo hiểm Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sình sinh viên năm học 2022-2023; Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow...

Kế hoạch tổ chức giảng môn Giáo dục quốc phòng và An ninh cho học sinh hệ Trung cấp khoá 2022

Kế hoạch tổ chức giảng môn Giáo dục quốc phòng và An ninh cho học sinh hệ Trung cấp khoá 2022 3 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Kế hoạch tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 1/2022

Kế hoạch tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 1/2022 311 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận