Quyết định ban hành Quy chế đào tạo các hệ đào tạo năm 2019

 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ sơ cấp: 395-QD-NSG.pdf Quyết định ban hành quy chế đào tạo thường xuyên: 396-QD-NSG.pdf Quyết định ban hành quy chế đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hệ vừa làm vừa học: 397-QD-NSG.pdf QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP (more…)

Quyết định công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ Trung cấp năm 2018

Các ngành đào tạo hệ Trung cấp năm 2018: tại đây Các ngành đào tạo hệ Cao đẳng năm 2018: tại đây Các nghề đào tạo hệ Sơ cấp: tại đây

Chương trình đào tạo Hệ Cao đẳng

NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ CAO ĐẲNG STTTÊN NGÀNHMÃ NGÀNHTỔ HỢP XÉTTHỜI GIAN ĐÀO TẠO 1Hướng dẫn du lịch6810103D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) - C00 (Văn, Sữ, Địa)2.5 năm 2Kế toán6340301A00 (Toán, Lý, Hóa) - A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)2.5 năm 3Tin học ứng dụng6480205A00 (Toán, Lý, Hóa) - A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)2.5 năm 4Công nghệ Kỹ thuật c...

Chương trình đào tạo Trung cấp

NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP STTTên ngànhMã ngànhThời gian đào tạo 1Công nghệ ô tô55102162 năm 2Hộ sinh57203032 năm 3Điều dưỡng57203012 năm 4Dược57202012 năm 5Y sĩ57201012 năm 6Sư phạm mầm non51402022 năm 7Bảo trì và sửa chữa ô tô55201592 năm 8Hướng dẫn du lịch58101032 năm 9Kỹ thuật chế biến món ăn58102072 ...