Nơi đăng những thông báo mới nhất của đơn vị

Thông báo kết quả hội thi Bàn tay vàng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần 3 năm 2022

Thông báo kết quả hội thi Bàn tay vàng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần 3 năm 2022 1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo triệu tập tham gia khai mạc và thi Hội thi Bàn tay vàng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 năm 2022

Thông báo triệu tập tham gia khai mạc và thi Hội thi Bàn tay vàng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 năm 2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo về nội dung, hình thức thi và danh sách nhà giáo tham gia Hội thi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 – năm 2022

Thông báo về nội dung, hình thức thi và danh sách nhà giáo tham gia Hội thi nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 - năm 2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Tìm hiểu về ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020

Cùng với việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Ngày Pháp luật Việt Nam là một trong những hình thức, biện pháp triển khai cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu ...

Thông báo về việc triệu tập Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên tham gia Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2020

Thông báo về việc triệu tập Cán bộ, Giảng viên, Nhân viên tham gia Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận