Bieu Mau Hssv

1. Đơn xin chuyển lớp

Truy Cap Ngay

2. Đơn xin tạm dừng và Bảo lưu kết quả học tập

Truy Cap Ngay

3. Đơn xin tiếp tục học

Truy Cap Ngay

4. Đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp

Truy Cap Ngay

5. Đơn xin cấp bảng điểm, kết quả học tập

Truy Cap Ngay

6. Đơn xin học lại, thi lại

Truy Cap Ngay

7. Các nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật

Truy Cap Ngay

8. Đơn đề nghị miễn giảm học phí

Truy Cap Ngay


Bieu Mau Gv Qs

1. Đơn xin điều chỉnh thông tin trên cổng thông tin

Truy Cap Ngay

2. Phiếu tự đánh giá rèn luyện của HSSV

Truy Cap Ngay

3. Biễu mẫu Giấy xác nhận vay vốn cho HSSV

Truy Cap Ngay

4. Biểu mẫu Phiếu đánh giá thực hiện văn hoá học đường

Truy Cap Ngay

5. Biểu mẫu báo cáo thành tích cá nhân của HSSV

Truy Cap Ngay

6. Biểu mẫu báo cáo thành tích tập thể lớp

Truy Cap Ngay

7. Biên bản họp lớp
Truy Cap Ngay

8. Biểu mẫu đề xuất khen thưởng
Truy Cap Ngay

9. Biểu mẫu Giáo án
Truy Cap Ngay

HOTLINEMessages FacebookMessener Tuyển sinhZalo OAZalo AO tuyển sinhEmailBản đồ