Chiến sĩ sao vuông Quận 8 – Sáng tác Xuân Nghĩa

Bài hát Chiến sĩ sao vuông quận 8 là một trong những đề tài đặt hàng về dân quân tự vệ, mà tôi viết trong năm 2022. Bài hát này được thực hiện theo lời đề nghị của Ban chỉ huy quân sự quận 8. Tuy cũng là địa bàn không xa lạ gì tại Sài Gòn, nhưng tôi vẫn phải mất gần nửa tháng để đọc và tìm hiểu từ một quyển tài liệu lịch sử đảng bộ của quận này. Tự...

Bản tin pháp luật tháng 11/2022 – Tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi Hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an theo khoản 7 Điều 2 Quyết định 34/2021/QĐ-TTg.

Chiêu sinh lớp chuyên đề ngắn hạn thường xuyên

Chiêu sinh lớp chuyên đề ngắn hạn thường xuyên