Thông báo triệu tập HSSV tham gia Lễ khai giảng khóa năm 2019

Thực hiện theo Kế hoạch số 71/KH-NSG ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn về việc tổ chức Lễ khai giảng khóa học - năm 2019. Nay nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh sinh viên (HSSV) các lớp nội dung ...

Thông báo Về lịch thi học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp Lớp liên thông Giáo dục mầm non khóa 1

Căn cứ công văn số 952/ĐHSPHN2-ĐT ngày 12/9/2019 về việc tổ chức thi học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp; Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo lịch thi 02 học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên lớp liên thông đại học Giáo...

Kế hoạch huấn luyện bổ sung Kỹ năng sống đẳng cấp 3 cho lớp Cao đẳng khóa 2018

Thực hiện Kế hoạch đào tạo Kỹ năng sống của Nhà trường năm học 2013 2020; Căn cứ kết quả thi kết thúc Kỹ năng sống các đẳng cấp năm học 2018-2019; Nay Nhà trường tổ chức huấn luyện chương trình Kỹ năng sống bổ sung đăng cấp 3 nhằm tạo điều kiện cho...

Thông báo thu học phí Lớp UDCNTT cơ bản Khóa 1 NH: 2019-2020

Thu Học phí Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản - Học Phí : 450.000 đồng/học sinh - Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/học sinh » »»Tổng thu 650.000 đồng/học sinh - Hình thức thi: Thi theo kế hoạch của Sở Giáo dục - Thời gian thu từ ngày ...

Thông báo tham dự Lễ vinh danh “Học sinh 3 Rèn luyện Thành Phố hồ chí Minh” năm 2018-2019

THÔNG BÁO Kết quả xét chọn danh hiệu “HỌC SINH 3 RÈN LUYỆN CẤP THÀNH” NĂM 2018-2019 -------------- Căn cứ thông báo số 1065-TB/TĐTN-BTNTH ngày 17 tháng 09 năm 2019 về việc thông tin kết quả xét bình chọn danh hiệu “Học Sinh 3 Rèn Luyện Cấp Thành ...

Thông báo về tổ chức huấn luyện kỹ năng sống cho HSSV khóa 2019

1. Đối tượng: - Học sinh hệ trung cấp nhập học năm 2019; - Sinh viên hệ cao đăng nhập học năm 2019 ; 2. Thời gian: Học vào các ngày thứ năm hàng tuần, chia làm 2 buổi: + Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 15; + Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 17 gi...

Thông báo thu học phí đào tạo chương trình văn hóa phổ thông Đối tượng học sinh tham gia học văn hóa phổ thông năm thứ 2 (khóa 2018-2020) Học kỳ 1 năm 2019-2020

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về qui định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Căn cứ Nghị quyết số 102/2016/N...