ThÔng BÁo Thu HỌc PhÍ

Thông báo thời gian đóng học phí HK1 dành cho các lớp năm 2 – Năm học 2019-2020

 Mức học phí HK1 năm học 2019-2020 hình thức đào tạo theo tín chỉ của hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2019-2020: 108-TB-NSG.pdf  Mức đóng các khoản thu khác: 110-TB-NSG.pdf

Thông báo Trườn Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Thông báo triệu tập HSSV phổ biến kế hoạch học tập và tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019-2020

1. Tập trung đầu năm: a) Đối tượng: HSSV niên khóa 2017-2018 và 2018 – 2019. b) Thời gian: Lúc 7g00 ngày 19/8/2019 (Thứ hai). c) Địa điểm: Sân trường tại Khu A - số 47 Cao Lỗ Phường 4- Quận 8, TP. Hồ Chí Minh nghe phổ biến một số nội dung cần thiết chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020. 2. Tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu năm học 2019-2020: a) Đối tượng: HSSV niên khóa 2017-2018...

Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm khóa 2019-2020

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Tất cả học sinh, sinh viên hệ chính quy của nhà trường. II. NỘI DUNG SINH HOẠT: 1. Đối với HSSV năm thứ hai trở đi: Chuyên đề 1: Giáo dục tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chuyên đề 2: Giới thiệu một số kỹ năng khởi nghiệp và tìm việc. Chuyên đề số 3: Giáo dục tuyên truyền về An ninh mạng, chủ quyền biển đảo và...