Thông báo kéo dài thời gian tạm nghỉ cho HSSV thành phố do dịch Covid-19

➡️ Thực hiện theo công văn số 708/UBND-VX ngày 29/02/2020 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố do dịch bệnh Covid-19 ✨ Nay Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo đến Phụ huynh HSSV và HSSV nhà trường về việc kéo dài thời gian nhập học cụ thể như sau: THỜI GIAN KÉO D...

Thông báo về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của HSSV do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02/2020

Thực hiện theo Công văn số 544/UBND-VX về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02/2020. Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn xin thông báo đến toàn thể quý Phụ huynh HSSV, HSSV được biết với nội dung cụ thể như sau