Kết quả lớp Tiếng Anh tăng cường 1 đợt 1 (60 tiết) năm học 2019-2020

STTHỌ VÀ TÊNRWLSTOTALKẾT QUẢLỚP 1Hồ Lê Phương Hồng32102264PassCBTP1K5-CS 2Trần Anh Khôi36111562PassCBTP1K5-CS 3Phạm Thị Yến Nhi32101557PassCBTP1K5-CS 4Lê Hoàng Sang40121567PassCBTP1K5-CS 5Ngô Minh Tân40132376PassCBTP1K5-CS 6Châu Bội Ân32101658PassCBTP2K5-CS 7Nguyễn Anh Quân39182279PassCBTP2K5-CS 8Nguyễn Ngọc Phương T...

Thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu năm, đầu khoá học” đợt 2 năm học 2019-2020

Thông báo tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu năm, đầu khoá học" đợt 2 năm học 2019-2020 Ngày 12-19/12/2019 cho HSSV năm thứ 2 Ngày 26/12/2019; 02/01/2020 và 16/01/2020: cho HSSV năm nhất Địa điểm Hội trường C