NƠI CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT

Thông báo về thay đổi thời gian nhập học đối với các lớp cao đẳng chính quy khóa 2020 năm học 2020-2021

Thông báo về thay đổi thời gian nhập học đối với các lớp cao đẳng chính quy khóa 2020 năm học 2020-2021

Hướng dẫn kiểm tra danh sách lớp hệ Trung cấp tuyển sinh năm 2020

Hướng dẫn kiểm tra danh sách lớp Trung cấp tuyển sinh năm 2020 Bước 1: Truy cập trang website https://bom.to/danhsachlop Bước 2: Chọn hệ -> Trung cấp 2 năm Bước 3: Chọn khóa -> 20TC2

Quy Định Pháp Luật Về Lực Lượng Dự Bị Động Viên

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, Luật Lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành và thay thế pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên ngày 27 tháng 8 năm 1996, Luật này có 05 Chương, 41 Điều với một số quy định cụ thể sau: