KHOA KINH TẾ – LUẬT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN


Tập thể Khoa Kinh tế - Luật

GIỚI THIỆU VỀ KHOA KINH TẾ – LUẬT


Ngày 15/08/2019 Khoa Kinh tế – Luật được hình thành theo Quyết định của Ủy Ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nâng cấp trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn thành trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

Khoa Kinh tế – Luật được hình thành từ nền tảng Khoa Kinh tế và Khoa Pháp luật – Công tác xã hội.

» Xem thêm