Thông báo về việc hiến máu tình nguyện lần 1 năm 2020

Nhằm Tăng cường máu điều trị trong thời kỳ dịch Covid-19 và Chào mừng kỷ niệm 45 năm Miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2020)”; “Chào mừng 66 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/05/1954 – 07/05/2020)”; Chào mừng Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020); Trường Cao đẳng Bách Khoa Na...

Hướng dẫn tham gia khoá học bằng phần mềm Classroom của Google

Hiện tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn đang triển khai thực hiện triển khai hỗ trợ học sinh sinh viên qua phần mềm hỗ trợ dạy trực tiếp bằng phần mềm Classroom của Google. Hôm nay nhà trường hướng dẫn các bạn đăng ký lớp học bằng hai cách sau: Hướng dẫn đăng ký tham gia khoá học bằng phần mềm Classroom của Google