Thông báo về việc đăng ký tham gia thi cấp giấy chứng nhận giáo viên thực hành lái ô tô

Căn cứ công văn số 1320/SGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 05 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện dự án “Đầu tư tăng cường xe tập lái của trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn” theo chương trình kích cầu. Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha ...

Thông báo về nhận hồ sơ và khai giảng các lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B11, B2 và lái xe mô tô hạng A1

Thông báo về nhận hồ sơ và khai giannrg các lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B11, B2 và lái xe mô tô hạng A1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo về ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế trực tuyến tại đơn vị

Thực hiện công văn 2675/SGDĐT-CTTT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin thích nghi, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow ...

Thông báo mức thu học phí lái xe B2 Khóa 169 dành cho đối tượng hưởng BHTN

Thông báo mức thu học phí lái xe B2 Khóa 169 dành cho đối tượng hưởng BHTN Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận