Hướng dẫn tham gia khoá học bằng phần mềm Classroom của Google

Hiện tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn đang triển khai thực hiện triển khai hỗ trợ học sinh sinh viên qua phần mềm hỗ trợ dạy trực tiếp bằng phần mềm Classroom của Google. Hôm nay nhà trường hướng dẫn các bạn đăng ký lớp học bằng hai cách sau: Hướng dẫn đăng ký tham gia khoá học bằng phần mềm Classroom của Google