Kế hoạch về việc tổ chức thi lại, trả nợ môn học GDCT; GDTC; GDQPAN

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức thi lại, trả nợ môn Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh Thời gian đăng ký đến hết ngày 14/12/2019 Thời gian tổ chức trả nợ môn: 24-25-26/12/2019 Thời gian thi lại: 08g00 ngày 27/12/2019

Kế hoạch thi trả nợ môn năm 2019 khoa Du lịch – Khách sạn

Kế hoạch thi trả nợ môn năm học 2018-2019 của khoa Du lịch - Khách sạn » Đối tượng: Học sinh có điểm trung bình môn <5; Học sinh bị cấm thi » Thời gian: từ ngày 11/7/2019 - 12/8/2019 » Lịch thi: từ 10/8 - 12/8/2019 » Lệ phí: Theo quy định hiện hành

Kế hoạch thi lại và trả nợ môn HK2 – năm học 2018-2019 của Khoa Điện – Điện tử

Kế hoạch thi lại và trả nợ môn HK2 - năm học 2018-2019 của Khoa Điện - Điện tử » Đối tượng: Học sinh nghỉ quá 20% số tiết; Học sinh thi có điểm TBMH <5.0 » Lệ phí: Theo quy định hiện hành » Thời gian đóng lệ phí: trước ngày 12/7/2019 » Địa điểm đóng lệ phí: Phòng Ghi danh » Thời gian học trả nợ môn từ ngày 15/7/2019 đến 25/7/2019 » Thời ...

Kế hoạch tổ chức thi lại và trả nợ môn HK2 – Năm học 2018-2019 của khoa CNTT

Kế hoạch tổ chức thi lại và trả nợ môn HK2 - năm học 2018-2019 của Khoa Công nghệ thông tin » Đối tượng: Học sinh nghỉ quá 20% số tiết; Học sinh thi có điểm TBMH <5.0 » Lệ phí: Theo quy định hiện hành » Thời gian đóng lệ phí: trước ngày 13/7/2019 » Địa điểm đóng lệ phí: Phòng Ghi danh » Thời gian học trả nợ môn từ ngày 15/7/2019 đến 27/7/...