Kế hoạch thi trả nợ môn năm 2019 khoa Du lịch – Khách sạn

Kế hoạch thi trả nợ môn năm học 2018-2019 của khoa Du lịch - Khách sạn » Đối tượng: Học sinh có điểm trung bình môn <5; Học sinh bị cấm thi » Thời gian: từ ngày 11/7/2019 - 12/8/2019 » Lịch thi: từ 10/8 - 12/8/2019 » Lệ phí: Theo quy định hiện hành