Thông báo về lịch thi kết thúc môn học -HKI các lớp CĐK18, CĐK19 và TCK19, TCK20

Thông báo về lịch thi KTMH-HKI các lớp CĐK18, CĐK19 và TCK19, TCK20 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo lịch thi kết thúc môn HK1 – năm học 2019-2020

Lịch thi kết thúc môn học kỳ 1 - năm học 2019-2020 với hình thực thi trực tuyến tại phòng máy và các hình thức thi khác Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận