Thon bao lich thi

Thông báo lịch thi kết thúc môn HK1 – năm học 2019-2020

» LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020 (THI TRỰC TUYẾN TẠI PHÒNG MÁY)


» LỊCH THI KẾT MÔN HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2019-2020 (CÁC HÌNH THỨC THI KHÁC)

LTKTM-HK1
Lịch thi kết thúc môn học kỳ 1 năm học 2019-2020
Phòng Đào tạo khảo thí
08/11/2019
Phòng Đào tạo - Khảo thí

Chia sẽ bài này

Hỏi đáp/Góp ý

Vui lòng Đăng nhập để hỏi đáp/góp ý
avatar
  Đăng ký  
Gửi thông báo về