Đăng bởi: Nguyễn Văn Luyến Thể loại: Lịch thi kết thúc môn, Thông báo HSSV Tags: Hỏi đáp/Góp ý Một hỏi đáp/góp ý 0

Lịch thi kết thúc các môn học lại của các lớp TC19

LỊCH THI KẾT THÚC CÁC MÔN HỌC LẠI CỦA CÁC LỚP TC19


HÌNH THỨC THI TỰ LUẬN TRỰC TUYẾN

lich thi ktm hoc lai TC19 tt.xlsx
TT MÔN THINGÀY THITHỨ/ BUỔITIẾTGV COI THIPHÒNG THI TRỰC TUYẾN
1GDPL08/10/2021Thứ 6/Tối13+14Dương Thành Nhânmeet.google.com/ihd-xvwa-pav
2KNGT09/10/2021Thứ 7/Tối13+14Dương Thanh Túmeet.google.com/zef-xwag-pzi
3VĂN 1-I23/10/2021Thứ 7/Chiều7+8Đậu Thị Hoài Bắc meet.google.com/guc-mhse-uko
4VĂN 1-III23/10/2021Thứ 7/Chiều7+8Đậu Thị Hoài Bắc meet.google.com/guc-mhse-uko
5VĂN 2-I23/10/2021Thứ 7/Chiều9+10Đậu Thị Hoài Bắc meet.google.com/guc-mhse-uko
6VĂN 2-III23/10/2021Thứ 7/Chiều9+10Đậu Thị Hoài Bắc meet.google.com/guc-mhse-uko
7VĂN 3-I23/10/2021Thứ 7/Chiều11+12Đậu Thị Hoài Bắc meet.google.com/guc-mhse-uko
8VĂN 3-III23/10/2021Thứ 7/Chiều11+12Đậu Thị Hoài Bắc meet.google.com/guc-mhse-uko
9VĂN 4-I23/10/2021Thứ 7/Tối13+14Đậu Thị Hoài Bắc meet.google.com/guc-mhse-uko
10VĂN 4-III23/10/2021Thứ 7/Tối13+14Đậu Thị Hoài Bắc meet.google.com/guc-mhse-uko
11VKT22/10/2021Thứ 6Lê Quang Trungmeet.google.com/owm-mswj-sfo


HÌNH THỨC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Lich thi KTM hoc lai TC19 trt.xlsx
TT MÔN THINGÀY THITHỨ/ BUỔITIẾTPHÒNG COI THIGV COI THILINK THI TRỰC TUYẾN
1GDCT11/10/2021Thứ 2/Tối13+14B0.4Nguyễn Kim Tuyếtmeet.google.com/rnv-dqew-qko
2AVCN-CBMA15/10/2021Thứ 6/Sáng1+2B0.7Dương Thảo Nguyênhttps://meet.google.com/ewz-ovia-jzq
3Ngoại ngữ22/10/2021Thứ 6/Chiều3+4B0.4Đoàn Thị Ngọc Tuyềnhttps://meet.google.com/sns-rikc-uou
4GT trong KDDL13/10/2021Thứ 4/Sáng3+4B0.7Nguyễn Thị Thanh Tâmhttps://meet.google.com/gwv-qgsy-oxn
5TL&KNGT ứng xử KDL13/10/2021Thứ 4/Sáng3+4B0.7Nguyễn Thị Thanh Tâmhttps://meet.google.com/gwv-qgsy-oxn
6Marketing NHKS13/10/2021Thứ 4/Tối13+14B0.4Võ Nhựt Thanhhttps://meet.google.com/zxw-fnjn-weh
7VH ẩm thực12/10/2021Thứ 3/Sáng3+4TH1Nguyễn Thị Thanh Tâmhttps://meet.google.com/hky-haov-urt
8Tồn trữ-BQTP13/10/2021Thứ 4/Tối13+14B0.5Dương Ngọc Lậphttps://meet.google.com/xoo-uiwd-yox
9TCLĐ-KTNB11/10/2021Thứ 2/Tối13+14B0.5Dương Ngọc Lậphttps://meet.google.com/xoo-uiwd-yox
10LT Nghiệp vụ nhà hàng14/10/2021Thứ 5/Tối13+14B0.4Võ Nhựt Thanhhttps://meet.google.com/ecf-fwbk-vsw
11ATLĐ11/10/2021Thứ 2/Chiều7+8B0.4Đặng Ngọc Đứchttps://meet.google.com/gmi-prhv-omk
12DS và KTĐ12/10/2021Thứ 3/Sáng3+4TH2Đặng Ngọc Đứchttps://meet.google.com/gmi-prhv-omk
13VLCK&CNKL12/10/2021Thứ 3/Sáng3+4TH2Đặng Ngọc Đứchttps://meet.google.com/gmi-prhv-omk
14NMCN ôtô19/10/2021Thứ 3/Sáng3+4B0.4Huỳnh Xuân Thanhhttps://meet.google.com/cpw-unsa-ggm
15CS CNCTM22/10/2021Thứ 6/Sáng2+3B0.4Nguyễn Nhơn Hảimeet.google.com/yea-hsqi-iea
16CNCNC22/10/2021Thứ 6/Sáng4+5B0.4Nguyễn Nhơn Hảimeet.google.com/iry-vckz-tfu
17Mạng căn bản11/10/2021Thứ 2/Chiều7+8B0.5Mai Tấn Tớihttps://meet.google.com/jeb-pcmv-qam
18Hệ QTCS dữ liệu23/10/2021Thứ 7/Sáng2+3B0.4Đào Thị Xuân Hườnghttps://meet.google.com/yom-zrhi-tuq
19Tin học23/10/2021Thứ 7/Sáng2+3B0.5Đặng Ngọc Thơmhttps://meet.google.com/wki-nafq-hrq
20Tin học VP23/10/2021Thứ 7/Sáng2+3B0.5Đặng Ngọc Thơmhttps://meet.google.com/wki-nafq-hrq
21SỬ 3-III20/10/2021Thứ 4/Sáng1+2B0.4Lê Thị Dunghttps://meet.google.com/wky-bijn-pam
22ĐỊA 1-III20/10/2021Thứ 4/Sáng1+2B0.4Lê Thị Dunghttps://meet.google.com/wky-bijn-pam
23ĐỊA 3-III20/10/2021Thứ 4/Sáng1+2B0.4Lê Thị Dunghttps://meet.google.com/wky-bijn-pam
24HÓA 1-I20/10/2021Thứ 4/Sáng3+4B0.5Ngô Thiên Phướcmeet.google.com/hfb-bzxy-ikj
25HÓA 1-III20/10/2021Thứ 4/Sáng3+4B0.5Ngô Thiên Phướcmeet.google.com/hfb-bzxy-ikj
26HÓA 2-III20/10/2021Thứ 4/Sáng3+4B0.5Ngô Thiên Phướcmeet.google.com/hfb-bzxy-ikj
27HÓA 2-I20/10/2021Thứ 4/Sáng3+4B0.5Ngô Thiên Phướcmeet.google.com/hfb-bzxy-ikj
28HÓA 3-I20/10/2021Thứ 4/Sáng5+6B0.5Ngô Thiên Phướcmeet.google.com/hfb-bzxy-ikj
29HÓA 3-III20/10/2021Thứ 4/Sáng5+6B0.5Ngô Thiên Phướcmeet.google.com/hfb-bzxy-ikj
30HÓA 4-I20/10/2021Thứ 4/Sáng5+6B0.5Ngô Thiên Phướcmeet.google.com/hfb-bzxy-ikj
31LÝ 1-I20/10/2021Thứ 4/Chiều7+8B0.4Trần Bình Lộchttps://meet.google.com/gxk-zvxs-xch
32LÝ 1-III20/10/2021Thứ 4/Chiều7+8B0.4Trần Bình Lộchttps://meet.google.com/gxk-zvxs-xch
33LÝ 3-I20/10/2021Thứ 4/Chiều7+8B0.4Trần Bình Lộchttps://meet.google.com/gxk-zvxs-xch
34LÝ 2-I20/10/2021Thứ 4/Chiều9+10B0.4Trần Bình Lộchttps://meet.google.com/gxk-zvxs-xch
35LÝ 2-III20/10/2021Thứ 4/Chiều9+10B0.4Trần Bình Lộchttps://meet.google.com/gxk-zvxs-xch
36LÝ 4-I20/10/2021Thứ 4/Chiều11+12B0.4Trần Bình Lộchttps://meet.google.com/gxk-zvxs-xch
37LÝ 4-III20/10/2021Thứ 4/Chiều11+12B0.4Trần Bình Lộchttps://meet.google.com/gxk-zvxs-xch
38TOÁN 1-I21/10/2021Thứ 5/Sáng1+2B0.4Lê Thị Hồnghttps://meet.google.com/jde-nmer-key
39TOÁN 1-III21/10/2021Thứ 5/Sáng1+2B0.4Lê Thị Hồnghttps://meet.google.com/jde-nmer-key
40TOÁN 2-I21/10/2021Thứ 5/Sáng3+4B0.4Lê Thị Hồnghttps://meet.google.com/jde-nmer-key
41TOÁN 2-III21/10/2021Thứ 5/Sáng3+4B0.4Lê Thị Hồnghttps://meet.google.com/jde-nmer-key
42TOÁN 3-I21/10/2021Thứ 5/Sáng5+6B0.4Lê Thị Hồnghttps://meet.google.com/jde-nmer-key
43TOÁN 4-I21/10/2021Thứ 5/Sáng5+6B0.4Lê Thị Hồnghttps://meet.google.com/jde-nmer-key
44TOÁN 4-III21/10/2021Thứ 5/Sáng5+6B0.4Lê Thị Hồnghttps://meet.google.com/jde-nmer-key


HÌNH THỨC THI KHÁC

Lich thi KTM hoc lai K19 TL.xlsx
TT MÔN THI HÌNH THỨC THINGÀY THITHỨ/ BUỔITIẾTGV COI THIPHÒNG THI TRỰC TUYẾN
1Vẽ mỹ thuậtThực hành21/10/2021Thứ 5/Sáng4+5Nguyễn Thị Gianghttps://meet.google.com/amw-tsba-wfo
2KTCS móngThực hành22/10/2021Thứ 6/Sáng2+3Nguyễn Thị Gianghttps://meet.google.com/amw-tsba-wfo
3KTCSDM nâng caoThực hành22/10/2021Thứ 6/Sáng4+5Nguyễn Thị Gianghttps://meet.google.com/amw-tsba-wfo
4Nghiệp vụ hướng dẫnVấn đáp05/10/2021Thứ 3/Chiều7+8Nguyễn Thị Hồng Nhâmhttps://meet.google.com/fcs-gabu-ciz
5Tuyến điểm du lịchVấn đáp11/10/2021Thứ 2/Sáng2+3Hoàng Thị Nên Thơhttps://meet.google.com/ivv-eckb-mje
6TTĐBSCLVấn đáp11/10/2021Thứ 2/Sáng4+5Hoàng Thị Nên Thơhttps://meet.google.com/ivv-eckb-mje
7TTCBMA chuyên sâu tại DNVấn đáp15/10/2021Thứ 6/Tối13+14Dương Ngọc Lậphttps://meet.google.com/xoo-uiwd-yox
8Kiến tập NV lễ tân, buồng KSVấn đáp11/10/2021Thứ 2/Tối13+14Võ Nhựt Thanhhttps://meet.google.com/kob-dzvf-qsr
9GDTCThực hành11/10/2021Thứ 2/Tối13+14Đoàn Hồng Phúchttps://meet.google.com/gje-utjy-eju
10GDQP-ANThực hành14/10/2021Thứ 5/Tối13+14Đoàn Hồng Phúchttps://meet.google.com/gje-utjy-eju
11BDKT-SC ôtôVấn đáp18-10-2021Thứ 2Lịch GVHuỳnh Xuân Thanhhttps://meet.google.com/cpw-unsa-ggm
12Phun dầu điện tử ôtôVấn đáp19-10-2021Thứ 3Lịch GVHuỳnh Xuân Thanhhttps://meet.google.com/cpw-unsa-ggm
13Phun xăng điện tử ôtôVấn đáp19-10-2021Thứ 3Lịch GVHuỳnh Xuân Thanhhttps://meet.google.com/cpw-unsa-ggm
14TT nguội cơ bảnVấn đáp21/10/2021Thứ 5Lịch GVLê Quang Trungmeet.google.com/owm-mswj-sfo
15Sửa chữa khung gầm ôtôVấn đáp14/10/2021Thứ 5Lịch GVLê Công Minhhttps://meet.google.com/fbs-xkaj-poi
16TTTNNộp Tiểu luận22/10/2021Thứ 6Nguyễn Nhơn Hải
17KT quaycamera & chụp ảnhVấn đáp24/10/2021Chủ nhật/SángLịch GVTrần Hữu Nhânhttps://meet.google.com/ned-bjtm-cya
18Lắp đặt & cài đặt máy tínhVấn đáp24/10/2021Chủ nhậtLịch GVPhạm Hồng Xuânhttps://meet.google.com/fjj-mgoi-xtf
19TKTTNT bằng 3DsmaxVấn đáp21/10/2021Thứ 5Lịch GVNguyễn Lê Thanh Phươngmeet.google.com/dnb-dqea-wjs
20TTTK quảng cáo websiteVấn đáp20-10-2021Thứ 4Lịch GVLê Thị Thùy Tranghttps://meet.google.com/gtj-wkrn-qxr
21TT công tác VPVấn đáp18-10-2021Thứ 2Lịch GVTrần Thị Thanhhttps://meet.google.com/pbc-krsd-mrg
22Lập trình căn bảnVấn đáp23/10/2021Thứ 7Lịch GVTrần Thị Thanhhttps://meet.google.com/pbc-krsd-mrg
23Lập trình WebBáo cáo23/10/2021Thứ 7Lịch GVTrần Thị Thanhhttps://meet.google.com/pbc-krsd-mrg
24TTTNVấn đáp14/10/2021Thứ 5Lịch GVPhan Thị Phương Tranghttps://meet.google.com/vtp-rvun-rcs

0 0 đánh giá
Xếp hạng bài viết

Chia sẻ bài này

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận