Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn chủ động phòng chống Covid-19

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động dạy và học

THÔNG BÁO
về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động dạy – học

Căn cứ Công văn số 1415/UBND-VX ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tạm ngưng các hoạt động dạy – học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 16218/SLĐTBXH-GDNN ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động – Thương bỉnh và Xã hội về chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo việc tạm dừng học tập tại Trường như sau:
1. Tiếp tục tạm dừng học tập trực tiếp tại Trường bao gồm các sinh viên hệ Cao đẳng, học sinh hệ Trung cấp, học viên các lớp ngắn hạn, chuyên đề và thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp.
2. Riêng các học sinh hệ Trung cấp đang theo học văn hóa sẽ tham gia học tập trực tuyến theo thời khóa biểu của Nhà trường.
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 31/5/2021 đến khi có thông báo mới.
4. Một số nội dung học sinh – sinh viên cần lưu ý:
– Chấp hành nghiêm túc các Quy định về công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế.
– Theo dõi thường xuyên trên Website của Nhà trường, kênh nội bộ của Lớp để tiếp nhận thông tin từ giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập.
Đề nghị học sinh – sinh viên nghiêm túc thực hiện theo Thông báo trên./.

89/TB-NSG
về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động dạy và học
28/5/2021
Thông báo
1
Hà Thanh Tuyền

0 0 đánh giá
Xếp hạng bài viết

Chia sẻ bài này

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận