Kế hoạch về việc tổ chức thi lại, trả nợ môn học GDCT; GDTC; GDQPAN

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức thi lại, trả nợ môn Giáo dục chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh Thời gian đăng ký đến hết ngày 14/12/2019 Thời gian tổ chức trả nợ môn: 24-25-26/12/2019 Thời gian thi lại: 08g00 ngày 27/12/2019 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like ...

Kế hoạch tổ chức thi lại và trả nợ môn khoa Ngoại ngữ

Kế hoạch tổ chức thi lại và trả nợ môn khoa Ngoại ngữ Thời gian ôn thi vào lúc 07g30 ngày 12/12/2019 tại phòng A0.1 Ngày thi 08g00 ngày 19/12/2019 tại phòng A0.9 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận