Thông báo dời lịch tập trung Giáo dục quốc phòng an ninh các lớp cao đẳng khóa 21 đợt 2

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động đào tạo đầu năm 2022 - 2023 và lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022. Nhà trường thông báo về việc dời lịch học tập trung Giáo dục quốc phòng an ninh đợt 2 các lớp cao đẳng khóa 21 như sau: 31 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow...