Thông báo triển khai đào tạo các lớp liên thông khoá 22

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo triển khai đào tạo các lớp liên thông cao đẳng khóa 22, cụ thể như sau: 1. Đối tượng: CĐ22LT-THUD, CĐ22LT-TKĐH, CĐ22C-ĐD 2. Thời gian tập trung sinh hoạt đầu khóa: 17g45 ngày 26/9/2022 1

Thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông chính quy năm 2021

Đối tượng tuyển sinh: + Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; + Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phố thông theo quy định của Bộ Giáo dục và ...