Tuyển sinh cao đẳng liên thông văn bằng 2 ngày Điều dưỡng và Dược năm học 2022-2023

Tuyển sinh cao đẳng liên thông văn bằng 2 ngày Điều dưỡng và Dược năm học 2022-2023 1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng ngành Điều dưỡng và Dược năm 2022

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng ngành Điều dưỡng và Dược năm 2022 911 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Khảo sát nhu cầu học liên thông Cao đẳng của học sinh Trung cấp

Khảo sát nhu cầu học liên thông cao đẳng của học sinh Trung cấp hệ đầu vào Trung học cơ sở có tham gia học chương trình văn hóa phổ thông. Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo tuyển sinh cao đẳng liên thông chính quy năm 2021

Đối tượng tuyển sinh: + Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương; + Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phố thông theo quy định của Bộ Giáo dục và ...