Quyết định công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo hệ Trung cấp năm 2018


Các ngành đào tạo hệ Trung cấp năm 2018: tại đây

Các ngành đào tạo hệ Cao đẳng năm 2018: tại đây

Các nghề đào tạo hệ Sơ cấp: tại đây

Chia sẽ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *