Họp phụ huynh học sinh hệ Trung cấp khóa 2022 năm học 2022-2023

Ngày 14/8/2022 vừa qua, trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn đã tổ chức buổi họp phụ huynh đầu năm cho Học sinh Trung cấp Khóa 2022, để thông báo kế hoạch đào tạo và một số chủ trương của nhà trường trong năm học 2022 – 2023. Đồng thời nhà trường cũng giới thiệu Nhà trường và Cơ sở dạy học để phụ huynh để phụ huynh hiểu rõ hơn. ...

Kế hoạch xét học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên HKII – Năm học 2020 – 2021

Kế hoạch xét học bỗng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên HKII - Năm học 2020 - 2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Kế hoạch xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV HK1 năm 2020-2021

Kế hoạch xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV HK1 năm 2020-2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Kế hoạch thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và kiểm tra việc thực hiện môi trường văn hóa chất lượng 5S, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

Kế hoạch thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và kiểm tra việc thực hiện môi trường văn hóa chất lượng 5S, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Gi...