Kế hoạch xét học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên HKII – Năm học 2020 – 2021

Kế hoạch xét học bỗng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên HKII - Năm học 2020 - 2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho học sinh bậc Cao đẳng tuyển sinh năm 2021 năm học 2021-2022

Thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho học sinh bậc Cao đẳng tuyển sinh năm 2021 năm học 2021-2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo thi kết thúc môn học, học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ văn bản số 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục áp dụng biện pháp biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn ...

Thông báo về việc tiếp tục tạm dừng các hoạt động dạy và học

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo việc tạm dừng học tập tại Trường như sau: 1. Tiếp tục tạm dừng học tập trực tiếp tại Trường bao gồm các sinh viên hệ Cao đẳng, học sinh hệ Trung cấp, học viên các lớp ngắn hạn, chuyên đề và thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp. 2. Riêng các học sinh hệ Trung cấp đang theo học văn hóa sẽ tham gia...