Kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm khóa 2019-2020

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Tất cả học sinh, sinh viên hệ chính quy của nhà trường.

II. NỘI DUNG SINH HOẠT:
1. Đối với HSSV năm thứ hai trở đi:
Chuyên đề 1: Giáo dục tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên đề 2: Giới thiệu một số kỹ năng khởi nghiệp và tìm việc.
Chuyên đề số 3: Giáo dục tuyên truyền về An ninh mạng, chủ quyền biển đảo và chống diễn biến hòa bình.
Chuyên đề 4: Giới thiệu những nội dung cơ bản trong Luật Lao động; Luật BHXH, Luật BHYT.

2. Đối với HSSV năm thứ nhất
Chuyên đề 1: Giáo dục tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chuyên đề số 2: Giáo dục tuyền truyền về Luật An ninh mạng, chủ quyền biển đảo và chống diễn biến hòa bình.

Chuyên đề số 3: Giáo dục tuyên truyền về phòng, chống tác của hại ma túy.

Chuyên đề số 4: Giáo dục tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ.

Chuyên đề số 5: Giáo dục tuyên truyền về văn hóa trong sử dụng mạng xã hội.

Chuyên đề số 6: Giáo dục tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường.

Chuyên đề số 7: Phổ biến Quy chế HSSV.

Chuyên đề số 8: Phổ biến Quy chế đào tạo HSSV.

Chuyên đề số 9: Giới thiệu hoạt động của Đoàn năm học 2017 – 2020.

Chuyên đề số 10: Giới thiệu mô hình hoạt động các CLB ngoại khoá trong nhà trường.
Kết thúc đợt sinh hoạt HSSV làm bài thu hoạch theo dạng câu hỏi trắc nghiệm. Căn cứ kết quả bài thu hoạch và danh sách điểm danh, nhà trường tổng kết và công nhận HSSV hoàn thành khoá học. Những HSSV không tham gia hoặc tham gia mà kết quả không đạt yêu cầu thì kết quả đánh giá xếp loại rèn luyện năm học 2019-2020 tối đa chỉ là loại Khá.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1. Đợt I: Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 21/8/2019 đối tượng là HSSV các lớp từ năm thứ hai trở đi.
2. Đợt II: Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 24/8/2019 đối tượng là HSSV hệ trung cấp tuyển sinh (đợt 1) năm học 2019-2020.
3. Đợt III: Từ ngày 27/8/2019 đến ngày 31/8/2019 đối tượng là HSSV tuyển sinh (đợt 2) năm học 2019-2020.
4. Đợt IV: Dự kiến tổ chức cho các HSSV tuyển sinh còn lại của năm học 2019-2020, thời gian cụ thể Nhà trường sẽ có thông báo sau.

58/KH-NSG
Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu năm, đầu khóa năm học 2019-2020
Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên
06/08/2019
Kế hoạch
7
Hà Thanh Tuyền

Chia sẽ bài này

Hỏi đáp/Góp ý

Vui lòng Đăng nhập để hỏi đáp/góp ý
avatar
  Đăng ký  
Gửi thông báo về