Huong Dan Xem Danh Sach Lop

Hướng dẫn kiểm tra danh sách lớp hệ Trung cấp tuyển sinh năm 2020

Hướng dẫn kiểm tra danh sách lớp Trung cấp tuyển sinh năm 2020
Bước 1: Truy cập trang website https://bom.to/danhsachlop
Bước 2: Chọn hệ -> Trung cấp 2 năm
Bước 3: Chọn khóa -> 20TC2
Bước 4: Chọn nghề -> Tên ngành nghề các em đăng ký
Bước 5: Chọn lớp -> Lựa chọn các lớp có trong danh sách
Bước 6: Chọn Tra cứu
Bước 7: Xem danh sách kết quả
Lưu ý: Nếu các em đã lựa chọn lớp mà không thấy tên mình thì em có thể lựa chọn lớp khác.
Nếu đã lựa chọn hết tất cả các lớp mà không có tên thì em có thể liên hệ Phòng Tuyển sinh 02822136316 để được hỗ trợ.
Hướng dẫn kiểm tra danh sách lớp hệ trung cấp tuyển sinh năm 2020
Hướng dẫn kiểm tra danh sách lớp hệ trung cấp tuyển sinh năm 2020
"Bước
Bước 2: Chọn hệ -> Trung cấp 2 năm
"Bước
Bước 3: Chọn khóa -> 20TC2
"Bước
Bước 4: Chọn nghề -> Tên ngành nghề các em đăng ký
Bước 6: Chọn Tra cứu
Bước 6: Chọn Tra cứu

Chia sẽ bài này

Đăng ký
Gửi thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments