ThÔng BÁo Thu HỌc PhÍ

Thông báo về thời gian đóng học phí Trung cấp, Cao đẳng khóa 21 – HK1 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO
về thòi gian đóng học phí trung cấp, cao đẳng khóa 21 Học kỳ 1 – Năm 2021 – 2022.

     Căn cứ Thông báo số 15/TB-NSG ngày 03/09/2021 về các khoản thu bậc đào tạo cao đắng chính qui khóa 21, học kỳ 1, năm học 2021 – 2022;
     Căn cứ Thông báo số 16/TB-NSG ngày 03/09/2021 về các khoản thu bậc đào tạo trung cấp chính qui khóa 21 (đối tượng tuyến sinh THCS), học kỳ 1, năm học 2021 -2022.
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo thời gian đóng học phí và các khoản thu khác học kỳ 1 năm 2021 – 2022 của học sinh, sinh viên khóa 21 như sau:
– Đối với các khoản thu học kỳ 1 của học sinh trung cấp:
+ Học sinh đóng 100% các khoản thu theo Thông báo số 116/TB-NSG ngày 03/09/2021 trước ngày 31/10/2021.
– Đối vói các khoản thu học kỳ 1 của sinh viên cao đẳng:
+ Sinh viên đóng 100% các khoản thu theo Thông báo số 115/TB-NSG ngày 03/09/2021 trước ngày 31/10/2021.
+ Những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng để đóng 100% học phí trước ngày 31/10/2021.
Sinh viên có thể đóng thành 2 lần như sau:
• Lần 1: Sinh viên đóng 50% học phí và 100% các khoản thu khác (Lệ phí xét tuyển, thẻ sinh viên, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và đồng phục) trước ngày 31/10/2021;
• Lần 2: Sinh viên đóng 50% học phí còn lại trước ngày 30/11/2021;
Sau các mốc thời gian đóng như trên, nếu học sinh, sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ các khoản đóng góp thì những học sinh, sinh viên này được xem như không đủ điều kiện nhập học đầu khóa.
Nhà trường thông báo đến các học sinh, sinh viên khóa 21 chưa đóng được biết để thực hiện. Đề nghị các đơn vị liên quan trực thuộc nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập các lớp thông báo đến học sinh, sinh viên thực hiện theo thông báo này./.
153/TB-NSG
Thông báo về thời gian đóng học phí Trung cấp, Cao đẳng khóa 21 - HK1 năm học 2021-2022
13/10/2021
Thông báo
1
Nguyễn Trí Dũng

0 0 đánh giá
Xếp hạng bài viết

Chia sẻ bài này

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận