Thông báo Trườn Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Thông báo triệu tập HSSV phổ biến kế hoạch học tập và tham gia “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019-2020

1. Tập trung đầu năm:
a) Đối tượng: HSSV niên khóa 2017-2018 và 2018 – 2019.
b) Thời gian: Lúc 7g00 ngày 19/8/2019 (Thứ hai).
c) Địa điểm: Sân trường tại Khu A – số 47 Cao Lỗ Phường 4- Quận 8, TP. Hồ Chí Minh nghe phổ biến một số nội dung cần thiết chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020.
2. Tham gia Tuần sinh hoạt công dânHSSV” đầu năm học 2019-2020:
a) Đối tượng: HSSV niên khóa 2017-2018 và 2018 – 2019.
b) Thời gian: Từ ngày 19/8/2019 đến ngày 21/8/2019 (theo lịch niêm yết).
c) Địa điểm: Hội trường A và Hội trường C.
122/TB-NSG
về việc triệu tập HSSV phổ biến kế hoạch học tập và tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2019-2020
Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên
06/08/2019
Thông báo
1
Hà Thanh Tuyền

Chia sẽ bài này

Hỏi đáp/Góp ý

Vui lòng Đăng nhập để hỏi đáp/góp ý
avatar
  Đăng ký  
Gửi thông báo về