Thông Báo Trường Cao Dẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn

Thông báo thi kết thúc môn học, học kỳ 2 năm học 2020-2021

Căn cứ văn bản số 2718/UBND-VX ngày 15/8/2021 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục áp dụng biện pháp biện pháp giãn cách xã hội toàn Thành phố để quyết liệt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19;
Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-NSG ngày 01 tháng 9 năm 2021 về tổ chức thi kết thúc môn học học kỳ 2 – Năm học 2020 – 2021, Trưởng Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp trực tuyến, gồm các nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian thi: Từ ngày 06/9 – 11/9/2021.
2. Đối tượng tham dự: Học sinh đủ điều kiện dự thi KTMH. Đối vớì HSSV chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí học kỳ , phải hoàn tất đóng học phí ngay khi tập trung đi học trở lại.
3. Hình thức thi: Thi trực tuyến qua ứng dụng http://enamsaigon.phanmemdaotao.com tích hợp hệ thống Quản lý đào tạo, giám sát qua Google meet.
4. Phòng thi: Mỗi lớp có 01 đường link Google Meet phòng thi cố định (Xem lịch thi đính kèm).
5. Ca thi: Mỗi buổi thi có 02 ca thì, buổi tối có 01 ca thi
– Buổi sáng: Ca 1: 7g30 – 9g30, ca 2: 9g30 – 11 g30
– Buổi chiều: Ca 1: 13g30 – 15g30, ca 2: 15g30- 17g30.
– Buổi tối: 18g00 – 20g00
6. Hình thức thi: trắc nghiệm trực tuyến, thời gian làm bài thi trong 60 phút.
7. Các bước dự 01 ca thi:
– Đầu ca thi, học sinh, sinh viên theo đường link Google Meet vào phòng thi điểm danh dự thi (Nếu học sinh, sinh viên không thực hiện điểm danh sẽ không được phát dề thi)
– Đăng nhập http://enamsaigon.phanmemdaotao.com để nhận đề thi, làm bài và nộp bài.
– Trong suốt ca thi, duy trì mở camera đề giám thị giám sát.
– Học sinh, sinh viên xem thêm quy định khác tại Hướng dẫn số 04/HD-NSG ngày 01/9/2021

DANH SÁCH CÁC LỚP VÀ ĐƯỜNG LINK GOOGLE MEETS

TTKHOA DẠY LỚPLỚP THI CHUNG MÔN THINGÀY THITHỨ/ BUỔITHỜI GIAN CA THITHƯ KÝ CA THIPHÒNG THI TRỰC TUYẾNGHI CHÚ
1CKXDTC20-BTSCOTO1Vật liệu cơ khí06/9/2021Thứ 2/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/tcy-tzfb-aeq
2CKXDTC20-BTSCOTO2Vật liệu cơ khí06/9/2021Thứ 2/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/vzo-xwfk-ktb
3CKXDTC20-BTSCOTO3Vật liệu cơ khí06/9/2021Thứ 2/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/kjj-tkit-uqu
4CKXDTC20-CNOTOVật liệu cơ khí và công nghệ kim loại06/9/2021Thứ 2/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/uve-akic-rpj
5CKXDCĐ19O1Cơ ứng dụng06/9/2021Thứ 2/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/rhs-tkem-rvd
6CKXDCĐ19O2Cơ ứng dụng06/9/2021Thứ 2/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/bjt-axgq-sgz
7CKXDCĐ20A-CNKTOTO1Cơ ứng dụng06/9/2021Thứ 2/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/tea-wpbz-cpe
8CKXDCĐ20A-CNKTOTO2Cơ ứng dụng06/9/2021Thứ 2/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/hxc-hwzf-rki
9NNTC20-BTSCOTO1Ngoại ngữ (tiếng anh)06/9/2021Thứ 2/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/tcy-tzfb-aeq
10NNTC20-BTSCOTO2Ngoại ngữ (tiếng anh)06/9/2021Thứ 2/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/vzo-xwfk-ktb
11NNTC20-BTSCOTO3Ngoại ngữ (tiếng anh)06/9/2021Thứ 2/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/kjj-tkit-uqu
12CT-QPCĐ19O1Giáo dục chính trị06/9/2021Thứ 2/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/rhs-tkem-rvd
13CT-QPCĐ19O2Giáo dục chính trị06/9/2021Thứ 2/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/bjt-axgq-sgz
14CKXDCĐ20A-CNKTOTO1Dung sai06/9/2021Thứ 2/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/tea-wpbz-cpe
15CKXDCĐ20A-CNKTOTO2Dung sai06/9/2021Thứ 2/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/hxc-hwzf-rki
16ĐĐTTC20-CNKTCĐTCơ ứng dụng06/9/2021Thứ 2/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/ecp-tahu-tek
17CKXDTC20-CNKTCKCông nghệ CNC06/9/2021Thứ 2/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/gtt-qshi-utz
18ĐĐTTC20-ĐCNAn toàn điện06/9/2021Thứ 2/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/wej-qatb-mez
19DL-KSTC20-HDDLĐịa lý tài nguyên du lịch06/9/2021Thứ 2/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/oiy-wwmz-uwq
20CKXDCĐ19CK1Công nghệ CNC06/9/2021Thứ 2/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/owm-mswj-sfo
21CKXDCĐ19O1Lý thuyết ô tô06/9/2021Thứ 2/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/rhs-tkem-rvd
22CKXDCĐ19O2Lý thuyết ô tô06/9/2021Thứ 2/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/bjt-axgq-sgz
23CKXDCĐ20A-CNKTOTO1Vật liệu cơ khí06/9/2021Thứ 2/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/tea-wpbz-cpe
24ĐĐTTC20-CNKTCĐTThiết bị cơ điện tử06/9/2021Thứ 2/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/ecp-tahu-tek
25CKXDTC20-CNKTCKVật liệu cơ khí và công nghệ kim loại06/9/2021Thứ 2/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/gtt-qshi-utz
26ĐĐTTC20-ĐCNĐo lường điện06/9/2021Thứ 2/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/wej-qatb-mez
27DL-KSTC20-HDDLNghiệp vụ hướng dẫn06/9/2021Thứ 2/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/oiy-wwmz-uwq
28CT-QPCĐ20C-CNKTOTOGiáo dục chính trị06/9/2021Thứ 2/Tối18g- 20gThanh Thưhttps://meet.google.com/pxt-wegf-upf
29DL-KSCĐ20C-KTThanh toán quốc tế06/9/2021Thứ 2/Tối18g- 20gThanh Thưhttps://meet.google.com/bro-uhqb-hji
30DL-KSCĐ20C-QTNH_DVAUMarketing nhà hàng,khách sạn06/9/2021Thứ 2/Tối18g- 20gThanh Thưhttps://meet.google.com/hie-drnb-evv
31KT-LCĐ19O1Kỹ năng giao tiếp07/9/2021Thứ 3/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/rhs-tkem-rvd
32KT-LCĐ19O2Kỹ năng giao tiếp07/9/2021Thứ 3/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/bjt-axgq-sgz
33NNCĐ20A-CNKTOTO1Ngoại ngữ (tiếng anh)07/9/2021Thứ 3/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/tea-wpbz-cpe
34NNCĐ20A-CNKTOTO2Ngoại ngữ (tiếng anh)07/9/2021Thứ 3/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/hxc-hwzf-rki
35KT-LTC20-CNKTCĐTGiáo dục Pháp Luật07/9/2021Thứ 3/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/ecp-tahu-tek
36NNTC20-CNKTCKNgoại ngữ (tiếng anh)07/9/2021Thứ 3/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/gtt-qshi-utz
37KT-LTC20-ĐCNGiáo dục Pháp Luật07/9/2021Thứ 3/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/wej-qatb-mez
38DL-KSTC20-HDDLTâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch07/9/2021Thứ 3/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/oiy-wwmz-uwq
39CKXDCĐ19CK1Công nghệ khí nén07/9/2021Thứ 3/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/owm-mswj-sfo
40KT-LCĐ20A-CNKTCĐTPháp luật07/9/2021Thứ 3/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/xqj-xvcd-asw
41CKXDCĐ20A-CNKTCKVật liệu cơ khí và công nghệ kim loại07/9/2021Thứ 3/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/gmp-sjag-xac
42CKXDCĐ20A-CNKTOTO2Vật liệu cơ khí07/9/2021Thứ 3/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/hxc-hwzf-rki
43KT-LTC20-CNKTCĐTKỹ năng giao tiếp07/9/2021Thứ 3/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/ecp-tahu-tek
44KT-LTC20-ĐCNKỹ năng giao tiếp07/9/2021Thứ 3/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/wej-qatb-mez
45KT-LCĐ19O1Ghép với CĐ19CK1Kỹ năng giao tiếp07/9/2021Thứ 3/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/rhs-tkem-rvd
46KT-LCĐ19CK1Ghép với CĐ19O1Kỹ năng giao tiếp07/9/2021Thứ 3/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/owm-mswj-sfo
47DL-KSCĐ19QTNH1Lý thuyết nghiệp vụ bar07/9/2021Thứ 3/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/mtx-ncpt-tra
48NNCĐ20A-CNKTCĐTNgoại ngữ (tiếng anh)07/9/2021Thứ 3/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/xqj-xvcd-asw
49NNCĐ20A-CNKTCKNgoại ngữ (tiếng anh)07/9/2021Thứ 3/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/gmp-sjag-xac
50ĐĐTTC20-ĐCNKhí cụ điện07/9/2021Thứ 3/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/wej-qatb-mez
51DL-KSTC20-KTCBMA2Tồn trữ và bảo quản thực phẩm07/9/2021Thứ 3/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/qkc-djnd-zbh
52CT-QPCĐ19O1Ghép với CĐ19CK1Giáo dục chính trị07/9/2021Thứ 3/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/rhs-tkem-rvd
53CT-QPCĐ19CK1Ghép với CĐ19O1Giáo dục chính trị07/9/2021Thứ 3/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/owm-mswj-sfo
54DL-KSCĐ19QTNH1Nghiệp vụ buồng07/9/2021Thứ 3/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/mtx-ncpt-tra
55NNCĐ19TA1Tiếng anh khách sạn du lịch 207/9/2021Thứ 3/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/rbv-qxxn-khi
56DL-KSCĐ20A-QTNH_DVAUNghiệp vụ lưu trú07/9/2021Thứ 3/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/zpf-ihhs-xnt
57ĐĐTTC20-ĐCNVật liệu điện07/9/2021Thứ 3/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/wej-qatb-mez
58NNTC20-NVNHKS1Anh văn chuyên ngành07/9/2021Thứ 3/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/asz-zdfc-gks
59NNTC20-NVNHKS2Anh văn chuyên ngành07/9/2021Thứ 3/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/sjp-ddrd-uci
60SPMN-NCTC20-TMCSSĐ1Kỹ thuật trang điểm cơ bản07/9/2021Thứ 3/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/heb-guey-tk
61YDCĐ19D3Dược lý07/9/2021Thứ 3/Tối18g- 20gThanh Thưhttps://meet.google.com/cuj-xxjc-fea
62NNCĐ20C-KTNgoại ngữ07/9/2021Thứ 3/Tối18g- 20gThanh Thưhttps://meet.google.com/bro-uhqb-hji
63SPMN-NCCĐ19CSSĐ1Đạo đức nghề nghiệp08/9/2021Thứ 4/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/ari-tcme-btx
64NNCĐ19TA1Đọc - viết 408/9/2021Thứ 4/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/rbv-qxxn-khi
65DL-KSCĐ20A-QTNH_DVAUNghiệp vụ thanh toán08/9/2021Thứ 4/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/zpf-ihhs-xnt
66NNCĐ20A-TAĐọc - viết 208/9/2021Thứ 4/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/hex-uhiy-ttv
67DL-KSTC20-NVNHKS1Lý thuyết nghiệp vụ nhà hàng08/9/2021Thứ 4/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/asz-zdfc-gks
68DL-KSTC20-NVNHKS2Lý thuyết nghiệp vụ nhà hàng08/9/2021Thứ 4/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/sjp-ddrd-uci
69KT-LTC20-TMCSSĐ1Giáo dục Pháp Luật08/9/2021Thứ 4/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/heb-guey-tk
70KT-LTC20-TMCSSĐ2Giáo dục Pháp Luật08/9/2021Thứ 4/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/rjz-iikj-tza
71SPMN-NCCĐ19CSSĐ1Phong cách phục vụ quốc tế08/9/2021Thứ 4/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/ari-tcme-btx
72NNCĐ19TA1Tiếng anh thương mại 208/9/2021Thứ 4/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/rbv-qxxn-khi
73NNCĐ20A-QTNH_DVAUNgoại ngữ (tiếng anh)08/9/2021Thứ 4/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/zpf-ihhs-xnt
74NNCĐ20A-TANgữ pháp 108/9/2021Thứ 4/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/hex-uhiy-ttv
75DL-KSTC20-KTCBMA1Xây dựng thực đơn08/9/2021Thứ 4/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/tti-svvc-egn
76DL-KSTC20-KTCBMA2Xây dựng thực đơn08/9/2021Thứ 4/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/qkc-djnd-zbh
77KT-LTC20-TMCSSĐ1Kỹ năng giao tiếp08/9/2021Thứ 4/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/heb-guey-tk
78KT-LTC20-TMCSSĐ2Kỹ năng giao tiếp08/9/2021Thứ 4/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/rjz-iikj-tza
79NNCĐ19TA1Văn hóa Anh08/9/2021Thứ 4/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/rbv-qxxn-khi
80NNCĐ20A-CSSĐGhép với CĐ20A-QTKDNgoại ngữ (tiếng anh)08/9/2021Thứ 4/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/cqm-hbzy-ygn
81NNCĐ20A-QTKDGhép với CĐ20A-CSSĐNgoại ngữ (tiếng anh)08/9/2021Thứ 4/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/axo-dsxd-wcz
82DL-KSCĐ20A-QTNH_DVAUTâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch08/9/2021Thứ 4/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/zpf-ihhs-xnt
83CT-QPCĐ20A-TAGiáo dục chính trị08/9/2021Thứ 4/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/hex-uhiy-ttv
84KT-LTC20-KTDNLuật thương mại08/9/2021Thứ 4/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/aim-yunm-awp
85KT-LTC20-QLDNLuật thương mại08/9/2021Thứ 4/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/eur-maye-qxq
86SPMN-NCTC20-TMCSSĐ1Tổ chức và quản lý Spa08/9/2021Thứ 4/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/heb-guey-tk
87SPMN-NCTC20-TMCSSĐ2Tổ chức và quản lý Spa08/9/2021Thứ 4/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/rjz-iikj-tza
88SPMN-NCCĐ19CSSĐ1Tổ chức và quản lý spa08/9/2021Thứ 4/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/ari-tcme-btx
89SPMN-NCCĐ20A-CSSĐThẩm mỹ học và phong cách thẩm mỹ08/9/2021Thứ 4/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/cqm-hbzy-ygn
90DL-KSCĐ20A-QTNH_DVAUTổng quan du lịch và khách sạn08/9/2021Thứ 4/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/zpf-ihhs-xnt
91KT-LCĐ20A-TKĐHPháp luật08/9/2021Thứ 4/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/eeb-fwsj-vaq
92NNTC20-KTDNNgoại ngữ (tiếng anh)08/9/2021Thứ 4/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/aim-yunm-awp
93NNTC20-QLDNNgoại ngữ (tiếng anh)08/9/2021Thứ 4/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/eur-maye-qxq
94SPMN-NCTC20-TMCSSĐ1Thẩm mỹ học và phong cách thẩm mỹ08/9/2021Thứ 4/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/heb-guey-tk
95SPMN-NCTC20-TMCSSĐ2Thẩm mỹ học và phong cách thẩm mỹ08/9/2021Thứ 4/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/rjz-iikj-tza
96KT-LCĐ20C-KTKế toán quản trị08/9/2021Thứ 4/Tối18g- 20gThanh Thưhttps://meet.google.com/bro-uhqb-hji
97DL-KSCĐ20C-QTNH_DVAUQuản trị tiệc08/9/2021Thứ 4/Tối18g- 20gThanh Thưhttps://meet.google.com/hie-drnb-evv
98KT-LCĐ19KT1Kế toán tài chính 209/9/2021Thứ 5/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/vsg-iysg-kiz
99CT-QPCĐ20A-CNKTMTGiáo dục chính trị09/9/2021Thứ 5/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/sis-ohii-jcy
100DL-KSCĐ20A-QTNH_DVAUVăn hóa ẩm thực09/9/2021Thứ 5/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/zpf-ihhs-xnt
101CT-QPCĐ20A-TKĐHGiáo dục chính trị09/9/2021Thứ 5/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/eeb-fwsj-vaq
102KT-LTC20-KTDNKinh Tế Vi Mô09/9/2021Thứ 5/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/aim-yunm-awp
103KT-LTC20-QLDNKinh Tế Vi Mô09/9/2021Thứ 5/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/eur-maye-qxq
104CNTTTC20-QTMAn toàn lao động09/9/2021Thứ 5/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/oor-isyh-fsq
105YDCĐ18ĐD1Chăm sóc sức khỏe cộng đồng09/9/2021Thứ 5/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/stc-mnzp-xbv
106YDCĐ18ĐD2Chăm sóc sức khỏe cộng đồng09/9/2021Thứ 5/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/ogq-irpw-khi
107KT-LCĐ19KT1Nghiệp vụ NHTM09/9/2021Thứ 5/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/vsg-iysg-kiz
108KT-LCĐ19QTKD1Kế toán tài chính09/9/2021Thứ 5/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/iff-ewih-mqp
109KT-LTC20-KTDNKế toán doanh nghiệp 109/9/2021Thứ 5/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/aim-yunm-awp
110KT-LTC20-QLDNQuản trị tài chính09/9/2021Thứ 5/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/eur-maye-qxq
111CNTTTC20-THUDAn toàn lao động09/9/2021Thứ 5/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/khv-ntdn-wzm
112KT-LCĐ19KT1Tài chính doanh nghiệp09/9/2021Thứ 5/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/vsg-iysg-kiz
113KT-LCĐ19QTKD1Quản trị chiến lược09/9/2021Thứ 5/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/iff-ewih-mqp
114KT-LCĐ20A-KTKế toán tài chính 109/9/2021Thứ 5/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/smu-egit-bwz
115KT-LCĐ20A-QTKDKinh tế vi mô09/9/2021Thứ 5/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/axo-dsxd-wcz
116CNTTTC20-CNKTMTAn toàn lao động09/9/2021Thứ 5/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/csb-wyxr-kww
117KT-LTC20-KTDNNguyên lý thống kê09/9/2021Thứ 5/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/aim-yunm-awp
118KT-LTC20-QLDNNguyên lý thống kê09/9/2021Thứ 5/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/eur-maye-qxq
119KT-LCĐ19KT1Thanh toán quốc tế09/9/2021Thứ 5/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/vsg-iysg-kiz
120KT-LCĐ19QTKD1Quản trị nguồn nhân lực09/9/2021Thứ 5/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/iff-ewih-mqp
121KT-LCĐ20A-KTNguyên lý thống kê09/9/2021Thứ 5/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/smu-egit-bwz
122KT-LCĐ20A-QTKDTài chính tiền tệ09/9/2021Thứ 5/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/axo-dsxd-wcz
123KT-LTC20-KTDNTài chính doanh nghiệp09/9/2021Thứ 5/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/aim-yunm-awp
124KT-LTC20-QLDNMarketing09/9/2021Thứ 5/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/eur-maye-qxq
125KT-LCĐ20C-KTKế toán tài chính 209/9/2021Thứ 5/Tối18g- 20gThanh Thưhttps://meet.google.com/bro-uhqb-hji
126DL-KSCĐ20C-QTNH_DVAUQuản trị kinh doanh nhà hành khách sạn09/9/2021Thứ 5/Tối18g- 20gThanh Thưhttps://meet.google.com/hie-drnb-evv
127YDCĐ18ĐD1Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi10/9/2021Thứ 6/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/stc-mnzp-xbv
128YDCĐ18ĐD2Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi10/9/2021Thứ 6/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/ogq-irpw-khi
129YDCĐ19D1Bào chế10/9/2021Thứ 6/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/wtb-ktbt-zhy
130YDCĐ19D2Bào chế10/9/2021Thứ 6/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/aqf-oyus-rrg
131KT-LCĐ19QTKD1Quản trị tài chính10/9/2021Thứ 6/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/iff-ewih-mqp
132YDCĐ20A-ĐD1Vi sinh vật - ký sinh trùng10/9/2021Thứ 6/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/cei-hiid-ear
133KT-LCĐ20A-KTKinh tế vĩ mô10/9/2021Thứ 6/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/smu-egit-bwz
134KT-LCĐ20A-QTKDNguyên lý kế toán10/9/2021Thứ 6/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/axo-dsxd-wcz
135YDCĐ18ĐD1Điều dưỡng chuyên khoa10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/stc-mnzp-xbv
136YDCĐ18ĐD2Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/ogq-irpw-khi
137YDCĐ19D1Dược lý10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/wtb-ktbt-zhy
138YDCĐ19D2Dược lý10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/aqf-oyus-rrg
139YDCĐ19ĐD1Chăm sóc sức khỏe trẻ em10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/syg-quek-dda
140YDCĐ19ĐD2Chăm sóc sức khỏe trẻ em10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/kzx-hbah-tpe
141KT-LCĐ19QTKD1Quản trị sản xuất10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/iff-ewih-mqp
142YDCĐ20A-ĐD3Ghép CĐ20A-HSHóa sinh10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/ddm-isir-jwy
143CĐ20A-HSGhép CĐ20A-ĐD3Hóa sinh10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/egv-jkjd-cwr
144NNCĐ20A-KTNgoại ngữ (tiếng anh)10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/smu-egit-bwz
145KT-LCĐ20A-QTKDMarketing cơ bản10/9/2021Thứ 6/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/axo-dsxd-wcz
146YDCĐ19ĐD1Pháp luật - Tổ chức y tế - Quản lý điều dưỡng10/9/2021Thứ 6/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/syg-quek-dda
147YDCĐ19ĐD2Pháp luật - Tổ chức y tế - Quản lý điều dưỡng10/9/2021Thứ 6/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/kzx-hbah-tpe
148YDCĐ20A-D1Sinh học và di truyền10/9/2021Thứ 6/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/wxk-irbi-vft
149YDCĐ20A-D2Sinh học và di truyền10/9/2021Thứ 6/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/bfo-zfsm-zan
150YDCĐ20A-ĐD1Sinh lý bệnh10/9/2021Thứ 6/Chiều13g- 15gĐức Anhttps://meet.google.com/cei-hiid-ear
151YDCĐ20A-ĐD2Sinh lý bệnh10/9/2021Thứ 6/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/dfn-vnso-mdo
152YDCĐ20A-ĐD3Ghép CĐ20A-HSSinh lý bệnh10/9/2021Thứ 6/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/ddm-isir-jwy
153YDCĐ20A-HSGhép CĐ20A-ĐD3Sinh lý bệnh10/9/2021Thứ 6/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/egv-jkjd-cwr
154KT-LCĐ20A-KTNghiệp vụ hành chính văn phòng10/9/2021Thứ 6/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/smu-egit-bwz
155KT-LCĐ20A-QTKDLuật thương mại10/9/2021Thứ 6/Chiều13g- 15gThanh Thưhttps://meet.google.com/axo-dsxd-wcz
156YDCĐ18ĐD2Điều dưỡng chuyên khoa10/9/2021Thứ 6/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/ogq-irpw-khi
157YDCĐ19D1Pháp chế dược10/9/2021Thứ 6/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/wtb-ktbt-zhy
158YDCĐ19D2Pháp chế dược10/9/2021Thứ 6/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/aqf-oyus-rrg
159YDCĐ19ĐD1Sức khỏe môi trường vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người10/9/2021Thứ 6/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/syg-quek-dda
160YDCĐ19ĐD2Sức khỏe môi trường vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người10/9/2021Thứ 6/Chiều15g15-17g15Đức Anhttps://meet.google.com/kzx-hbah-tpe
161YDCĐ20A-ĐD1Sức khỏe môi trường vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người10/9/2021Thứ 6/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/cei-hiid-ear
162YDCĐ20A-ĐD2Sức khỏe môi trường vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người10/9/2021Thứ 6/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/dfn-vnso-mdo
163YDCĐ20A-ĐD3Ghép CĐ20A-HSSức khỏe môi trường vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người10/9/2021Thứ 6/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/ddm-isir-jwy
164YDCĐ20A-HSGhép CĐ20A-ĐD3Sức khỏe môi trường vệ sinh - Nâng cao sức khỏe và hành vi con người10/9/2021Thứ 6/Chiều15g15-17g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/egv-jkjd-cwr
165NNCĐ20B-ĐCN, CĐ20C-ĐCNNgoại ngữ10/9/2021Thứ 6/Tối18g- 20gĐức Anhttps://meet.google.com/atk-ninj-fay
166KT-LCĐ20C-KTKinh tế vĩ mô10/9/2021Thứ 6/Tối18g- 20gĐức Anhttps://meet.google.com/bro-uhqb-hji
167YDCĐ19ĐD1Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm11/9/2021Thứ 7/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/syg-quek-dda
168YDCĐ19ĐD2Dịch tễ và các bệnh truyền nhiễm11/9/2021Thứ 7/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/kzx-hbah-tpe
169KT-LCĐ20A-D1Pháp luật11/9/2021Thứ 7/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/wxk-irbi-vft
170KT-LCĐ20A-D2Pháp luật11/9/2021Thứ 7/Sáng7g- 9gĐức Anhttps://meet.google.com/bfo-zfsm-zan
171KT-LCĐ20A-ĐD3Ghép CĐ20A-HSPháp luật11/9/2021Thứ 7/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/ddm-isir-jwy
172KT-LCĐ20A-HSGhép CĐ20A-ĐD3Pháp luật11/9/2021Thứ 7/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/egv-jkjd-cwr
173KT-LCĐ20A-ĐD1Pháp luật11/9/2021Thứ 7/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/cei-hiid-ear
174KT-LCĐ20A-ĐD2Pháp luật11/9/2021Thứ 7/Sáng7g- 9gThanh Thưhttps://meet.google.com/dfn-vnso-mdo
175YDCĐ19ĐD1Chăm sóc sức khỏe phụ nữ,bà mẹ và gia đình11/9/2021Thứ 7/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/syg-quek-dda
176YDCĐ19ĐD2Chăm sóc sức khỏe phụ nữ,bà mẹ và gia đình11/9/2021Thứ 7/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/kzx-hbah-tpe
177YDCĐ20A-D1Vi sinh -ký sinh trùng11/9/2021Thứ 7/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/wxk-irbi-vft
178YDCĐ20A-D2Vi sinh -ký sinh trùng11/9/2021Thứ 7/Sáng9g15-11g15Thanh Thưhttps://meet.google.com/bfo-zfsm-zan
179YDCĐ20A-ĐD1Hóa sinh11/9/2021Thứ 7/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/cei-hiid-ear
180YDCĐ20A-ĐD2Hóa sinh11/9/2021Thứ 7/Sáng9g15-11g15Đức Anhttps://meet.google.com/dfn-vnso-mdo
181CT-QPCĐ20B-ĐCN, CĐ20C-ĐCNGiáo dục chính trị11/9/2021Thứ 7/Tối18g- 20gĐức Anhttps://meet.google.com/atk-ninj-fay
182NNCĐ20C-CNKTOTOAnh văn chuyên ngành11/9/2021Thứ 7/Tối18g- 20gĐức Anhttps://meet.google.com/pxt-wegf-upf
183KT-LCĐ20C-KTNghiệp vụ NHTM11/9/2021Thứ 7/Tối18g- 20gĐức Anhttps://meet.google.com/bro-uhqb-hji
117/TB-NSG
Thông báo thi kết thúc môn học, học kỳ 2 năm học 2020-2021
03/9/2021
Thông báo
1
Nguyễn Trí Dũng

0 0 đánh giá
Xếp hạng bài viết

Chia sẻ bài này

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận