Ứng dụng Công Nghệ Thông Tin

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng anh tăng cường đợt 2 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO
Chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cưòng đợt 2 năm học 2018-2019


Căn cứ vào Quyết định số 384/GDĐT-VP ngày 17 tháng 02 năm 2014 quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh của học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh theo hệ thống đánh giá của ETS;

Căn cứ vào phụ lục đính kèm Công văn số 384/GDĐT-VP ngày 17 tháng 02 năm 2014 về chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp và sinh viên Cao đẳng;

Nay Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo kế hoạch tổ chức các lớp tiếng Anh tăng cường đợt 2 năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

I. Đối tượng học sinh:

– Tất cả học sinh tuyển sinh năm học 2017-2018 đã hoàn tất chương trình TACB nhưng chưa học TATC1.

– Tất cả học sinh nhập học từ năm học 2016-2017 trở về trước (học sinh khóa cũ) và học sinh ngành SPMN tuyển sinh năm học 2017-2018 đã hoàn tất chương trình TACB nhưng chưa học TATC1.

– Tất cả học sinh đã hoàn tất chương trình TATC1 và thi đạt 250 TOEIC trở lên trong kì thi cuối khóa do nhà trường tổ chức.

-Tất cả học sinh chưa đạt TOEIC 350 trong các đợt thi kết thúc khóa TATC2 do nhà trường tổ chức.

– Tất cả học sinh thuộc diện được miễn TATC1 được quy định trong Quy định số 686/QyĐ-NSG ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2015.

II. Thời gian và thời lượng giảng dạy:

1. Ngày khai giảng:

> Đối với học sinh tuyển sinh năm học 2017-2018: Khai giảng ngày 03/12/2018 và dự kiến kết thúc khóa học ngày 03/01/2019

> Đối với học sinh khóa cũ và học sinh ngành SPMN: Khai giảng ngày 03/12/2018 và dự kiến kết thúc khóa học vào ngày 07/3/2019.

2. Thời lượng giảng dạy:

> Đối với học sinh tuyển sinh năm học 2017-2018:

Lớp ôn thi TATC1(30 tiết) dành cho những học sinh đã hoàn tất chương trình TACB hoặc đã có bang B.

> Đối với học sinh khóa cũ và học sinh ngành SPMN:

– Lớp TATC1 (75 tiết): Dành cho những học sinh đã. Hoàn tất chương trình TACB nhưng chưa tham gia học TATC1, hoặc đã học TATC1 nhưng thi chưa đạt TOEIC 250.

– Lớp TATC2 (75 tiết): Dành cho những học sinh đã hoàn thành chương trình TATC1 và đạt TOEIC 250 hoặc những học sinh thuộc diện được miễn TATC1 được quy định trong Quy định số 686/QyĐ-NSG ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2015 và những học sinh chưa đạt TOEIC 350 trong các đợt thi kết thúc khóa TATC2.

3. Thời gian học: Học các ngày trong tuần (ngoại trừ Chủ Nhật) từ 17h30 đến 20h30.

III. Địa điểm học:
– Tại Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn, 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

– Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Ghi danh hoặc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn;

– Điện thoại đường dâỵ nóng: 0938200280 (T. Tới)

– Đề nghị các khoa kết hợp với GVCN thông báo đến học sinh và các bộ phận liên quan phối hợp thực hiện./.

[su_button url=”http://upfile.namsaigon.edu.vn/chiase/tienganhtangcuongdot2″ target=”blank” style=”stroked” wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: file-text” desc=”Bấm vào để xem chi tiết”]THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019[/su_button]

Chia sẽ bài này

Hỏi đáp/Góp ý

Vui lòng Đăng nhập để hỏi đáp/góp ý
avatar
  Đăng ký  
Gửi thông báo về