Thong Bao Hoc Phi

Thông báo về việc hướng dẫn thu học phí qua ngân hàng BIDV từ học kỳ 2 năm học 2020-2021

THÔNG BÁO
về việc hướng dẫn thu học phí qua ngân hàng BIDV từ học kỳ 2 năm học 2020-2021
Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội;
Căn cứ Văn bản số 4179/GDĐT-KHTC ngày 15/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Mình về tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính năm 2020 của các đơn vị trực thuộc Sở, trong đó đề nghị 100% các đơn vị trực thuộc Sở phải triển khai thu, chi học phí và các các khoản thu khác không dùng tiền mặt từ năm học 2020-2021.
Bắt đầu từ năm 2021, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn hợp tác với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Chánh trong việc thu hộ học phí và các khoản thu khác từ người học.
Nhà trường sẽ tiến hành thu học phí và các khoản thu khác của học sinh, sinh viên qua ngân hàng BIDV kể từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021. Học sinh, sinh viên và phụ huynh thực hiện thanh toán học phí và các khoản thu khác thông qua các hình thức như sau:
1. Thanh toán tại quầy giao dịch:
– Bao gồm thanh toán tại quầy giao dịch của BIDV và các ngân hàng khác.
– Phụ huynh và học sinh nộp tiền mặt hoặc trích tiền từ tài khoản của mình tại ngân hàng thực hiện chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của nhà trường tại BIDV.
» Thông tin của nhà trường:
+ Tên đơn vị hưởng: TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN
+ Số tài khoản: 31710000757757
+ Tại ngân hàng: BIDV Bình Chánh
+ Nội dung nộp tiền, chuyển khoản như sau: Mã học sinh – Tên học sinh – Lớp – Nộp học phí học kỳ – Năm học
2. Thanh toán qua các ứng dụng ngân hàng điện tử của BIDV (BIDV online và BIDV Smartbanking):
– Hình thức này dành cho các phụ huynh và học sinh đã có tài khoản thanh toán tại BIDV và đăng ký dịch vụ BIDV online hoặc BIDV Smartbanking.
– Phụ huynh và học sinh có thể tự thao tác thực hiện giao dịch nộp học phí và các khoản thu mọi lúc, mọi nơi 24/7 ngay trên thiết bị điện thoại thông minh, laptop, máy tính của mình.
– Các bước thanh toán trên ứng dụng ngân hàng điện tử của BIDV:
Bước 1: chọn mục Thanh toán
Bước 2: chọn mục Học phí-Lệ phí
Bước 3: chọn Nhà cung cấp là: Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn
Bước 4: chọn Dịch vụ: Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn
Bước 5: Nhập mã học sinh do trường cung cấp
Bước 6: chọn Tiếp tục (Hệ thống tự động hiển thị đầy đủ thông tin của trường, tên học sinh, số tiền cần nộp, nội dung khoản thu, phụ huynh và học sinh không cần nhập thủ công)
Bước 7: Kiểm tra thông tin học sinh và học phí
Bước 8: chọn tài khoản thực hiện thanh toán và chọn lưu thông tin học sinh cho lần thanh toán tiếp theo
Bước 9: chọn Thanh toán
Bước 10: Nhập mã xác thực giao dịch
=> Hoàn tất giao dịch.
Số tiền học phí sẽ được trích nợ từ tài khoản phụ huynh/học sinh vào tài khoản thu hộ học phí của trường tại BIDV Bình Chánh.
Học phí của học sinh sẽ được tự động gạch nợ trên hệ thống nhà trường.
Đối với lần thanh toán tiếp theo, mã số của học sinh sẽ tự động lưu trên hệ thống.
3. Thanh toán qua kênh ủy nhiệm chi tự động:
– Dành cho phụ huynh và học sinh đã có tài khoản thanh toán tại BIDV và thanh toán định kỳ tại BIDV (giống như thanh toán tiền điện, tiên nước tự động qua Ngân hàng)
– Phụ huynh và học sinh đến bất kỳ điểm giao dịch nào của BIDV để đăng ký dịch vụ ủy nhiệm chi tự động. Sau đó khi đến kỳ đóng học phí chương trình sẽ tự động trích nợ tài khoản đã đăng ký dịch vụ để thu học phí.
– Hoặc phụ huynh và học sinh có thể đăng ký thanh toán tự động trên ứng dụng BIDV Smartbanking, các bước đăng ký trên ứng dụng BIDV Smartbanking:
Bước 1: chọn mục “Quản lý lệnh định kỳ”
Bước 2: chọn mục “Thanh toán hóa đơn định kỳ”
Bước 3: chọn mục “Đăng ký mói”
Bước 4: Chọn tài khoản thực hiện thanh toán”
Bước 5: chọn mục “Loại dịch vụ: Học phí-Lệ phí”
Bước 6: chọn Nhà cung cấp: Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn
Bước 7: chọn Dịch vụ: Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn
Bước 8: Nhập mã học sinh do trường cung cấp
Bước 9: chọn Tiếp tục” (Hệ thống tự động hiển thị đầy đủ thông tin học sinh)
Bước 10: Kiểm tra thông tin học sinh nếu đúng thì xác nhận giao dịch bằng cách Nhập mã xác thực giao dịch
=> Hoàn tất giao dịch.
Trên đây là thông báo hướng dẫn cách thức thực hiện đóng học phí và các khoản thu khác qua ngân hàng BIDV. Học sinh, sinh viên thực hiện đóng học phí theo hướng dẫn trên từ học kỳ 2 năm học 2020 – 2021. Nhà trường sẽ không thu bằng tiền mặt đối với các khoản thu đã yêu cầu đóng qua ngân hàng.
Trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc nhà trường, giáo viên chú nhiệm và cô vân học tập triển khai phổ biến đến học sinh, sinh viên và phụ huynh được biết để thực híện./.
15/TB-NSG
Thông báo về việc hướng dẫn thu học phí qua ngân hàng BIDV từ học kỳ 2 năm học 2020-2021
Phòng Kế hoạch - Tài chính
27/01/2021
Thông báo
2
Nguyễn Trí Dũng

Chia sẽ bài này

Đăng ký
Gửi thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments