Thông báo học phí đào tạo chương trình tiếng Anh Cambridge (trình độ A2)

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo mức thu học phí đào tạo chưong trình Tiếng Anh chứng chỉ Cambridge Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Lịch kiểm tra kết thúc các lớp tiếng anh tăng cường 1 – năm học 2019-2020

Lịch thi kết thúc môn tiếng anh tăng cường đợt 1 - năm học 2019-2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo tuyển sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 2 – năm học 2019-2020

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 2 - năm học 2019-2020. Trình độ A1 và A2 cho các HSSV hệ Trung cấp và Cao đẳng Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cường đợt 1 năm học 2019-2020

I. Đối tượng học sinh: - Tất cả học sinh đã hoàn tất chương trình TACB nhưng chưa học TATC. - Tất cả học sinh đã học TATC nhưng thi chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh do nhà trường tổ chức. - Tất cả học sinh thuộc diện được miễn TATC1 được quy định trong Quy định số 686/QyĐ-NSG ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2015. II. Thời gian và thời lượng giảng...

Thông báo chiêu sinh lớp chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge tổng quát (KET)- trình độ A2

I. Đối tượng chiêu sinh: - Tất cả học viên trong và ngoài nhà trường có nhu cầu học, ôn tập đề thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge tổng quát (KET) - trình độ A2. II. Thời gian và thời lượng giảng dạy: 1. Thời lượng giảng dạy: - Học 150 tiết đối với những học viên trong trường đã hoàn tất chương trình TACB nhưng chưa học TATC-A2. - Học 90 ...