Thông báo tuyển sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 2 – năm học 2019-2020

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 2 - năm học 2019-2020. Trình độ A1 và A2 cho các HSSV hệ Trung cấp và Cao đẳng

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cường đợt 1 năm học 2019-2020

I. Đối tượng học sinh: - Tất cả học sinh đã hoàn tất chương trình TACB nhưng chưa học TATC. - Tất cả học sinh đã học TATC nhưng thi chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh do nhà trường tổ chức. - Tất cả học sinh thuộc diện được miễn TATC1 được quy định trong Quy định số 686/QyĐ-NSG ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2015. II. Thời gian và thời lượng giảng...

Thông báo chiêu sinh lớp chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge tổng quát (KET)- trình độ A2

I. Đối tượng chiêu sinh: - Tất cả học viên trong và ngoài nhà trường có nhu cầu học, ôn tập đề thi lấy chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge tổng quát (KET) - trình độ A2. II. Thời gian và thời lượng giảng dạy: 1. Thời lượng giảng dạy: - Học 150 tiết đối với những học viên trong trường đã hoàn tất chương trình TACB nhưng chưa học TATC-A2. - Học 90 ...