Thông báo quy định thời gian giảng dạy và học tập

1. Thời gian giảng dạy, học tập trực tiếp hoặc trực tuyến: Được thực hiện trong thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ 15 phút hàng ngày, bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật Lưu ý: Các nội dung học tập đặc thù ngoài thời gian trên phải có kế hoạch được phê duyệt. 1

Thông báo triển khai đào tạo các lớp liên thông khoá 22

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo triển khai đào tạo các lớp liên thông cao đẳng khóa 22, cụ thể như sau: 1. Đối tượng: CĐ22LT-THUD, CĐ22LT-TKĐH, CĐ22C-ĐD 2. Thời gian tập trung sinh hoạt đầu khóa: 17g45 ngày 26/9/2022 1