Thông báo chiêu sinh lớp UD CNTT cơ bản khóa 4 năm 2020

Thông báo chiêu sinh lớp UD CNTT cơ bản khóa 4 năm 2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp UDCNTT cơ bản khoá 3 – năm học 2019-2020

Thông báo chiêu sinh lớp UDCNTT cơ bản khoá 3 - năm học 2019-2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng Anh tăng cường đợt 3 năm học 2019-2020

Thông báo về việc chiêu sinh lớp Tiếng Anh tăng cường đợt 3 năm học 2019-2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa 2

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khóa 2 Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Nay Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo chiêu sinh lớp ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản như sau: I...

Thông báo chiêu sinh lớp Tiếng anh tăng cường đợt 2 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO Chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cưòng đợt 2 năm học 2018-2019 Căn cứ vào Quyết định số 384/GDĐT-VP ngày 17 tháng 02 năm 2014 quy định về chuẩn đầu ra Tiếng Anh của học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh theo hệ thống đánh giá của ETS; Căn cứ vào phụ lục đính kèm Công văn số 384/GDĐT-VP ngày 17 tháng 02 năm 2014 về chuẩn đầu ra Tiếng Anh ch...