Chiêu sinh lớp chuyên đề ngắn hạn thường xuyên

Chiêu sinh lớp chuyên đề ngắn hạn thường xuyên

Quyết định về phê duyệt và công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa – hệ Trung cấp năm 2020

Quyết định 614/QĐ-NSG về phê duyệt và công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa - hệ Trung cấp năm 2020

Thông báo tuyển sinh hệ trung ngành Thiết kế đồ hoạ năm 2019

Thông báo tuyển sinh trung cấp ngành thiết kế đồ hoạ, thời gian đào tạo 30 tín chỉ. Học các buổi tối trong tuần hoặc cả ngày thứ 7 và cả ngày chủ nhật