Kế hoạch đánh giá công tác Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022

Kế hoạch đánh giá công tác Giáo viên chủ nhiệm, Cố vấn học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 3011 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Kế hoạch về việc tổ chức đánh giá Chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo – Năm học 2020 – 2021

KẾ HOẠCH về việc tổ chức đánh giá Chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo Năm học 2020 - 2021 -- Căn cứ Thông tư 08/2017/TT - BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giảo dục nghề nghiệp; Căn cứ Thông tư sổ 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 ...

Kế hoạch tổ chức hội thi “Bàn tay vàng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp” lần 1 – năm 2020

Kế hoạch tổ chức hội thi "Bàn tay vàng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp" lần 1 - năm 2020. Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, động viên nhà giáo giáo dục nghề nghiệp học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, diễn trình các thao tác mẫu chuận bị hội thi các cấp. ...

Kế hoạch thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và kiểm tra việc thực hiện môi trường văn hóa chất lượng 5S, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

Kế hoạch thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và kiểm tra việc thực hiện môi trường văn hóa chất lượng 5S, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Gi...