Thông báo quy định thời gian giảng dạy và học tập

1. Thời gian giảng dạy, học tập trực tiếp hoặc trực tuyến: Được thực hiện trong thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ 15 phút hàng ngày, bao gồm cả ngày thứ 7 và chủ nhật Lưu ý: Các nội dung học tập đặc thù ngoài thời gian trên phải có kế hoạch được phê duyệt. 1