Thông báo về việc tạm dừng các hoạt động dạy – học

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn thông báo việc tạm dừng học tập tại trường như sau: 1. Tạm dừng học tập trực tiếp tại trường bao gồm các sinh viên hệ cao đắng, học sinh hệ trung cấp, học viên các lớp ngắn hạn, chuyên đề. 2. Riêng các học sinh hệ trung cấp đang theo học văn hóa sẽ tham gia học tập trực tuyến theo thời khóa biểu của nhà trườn...