Thông báo mức thu học phí Trung cấp, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông năm học 2022-2023

Thông báo mức thu học phí đào tạo trung cấp, cao đẳng, cao đẳng liên thông năm học 2022-2023 1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo thu học phí đào tạo trung cấp, cao đẳng khóa 20, 21 Học kỳ 1, năm học 2022 – 2023

Căn cứ Thông bảo ngày 24/08/2022 của Trường Cao đằng Bách khoa Nam Sài Gòn về mức thu học phí đào tạo trình độ trung cấp, cao đằng theo tín chỉ khóa 20, 21, năm học 2022 - 2023; Căn cứ Thông báo sẻ 96/TB-NSG ngày 26/05/2022 của trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn về các khoản thu khác năm học 2022 - 2023. 311 ...

Lễ trao bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp, Cao đẳng năm 2022

Đối tượng: HSSV các lớp tốt nghiệp trong năm 2022 Thời gian: 08g00 thứ 7 ngày 24/89/2022 Địa điểm: Hội trường A 11 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng ngành Điều dưỡng và Dược năm 2022

Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng ngành Điều dưỡng và Dược năm 2022 911 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi kết thúc các môn trong chương trình đào tạo cao đẳng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi kết thúc các môn trong chương trình đào tạo cao đẳng Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận