Quyết định

Quyết định ban hành Quy chế đào tạo các hệ đào tạo năm 2019

 Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ sơ cấp: 395-QD-NSG.pdf
Quyết định ban hành quy chế đào tạo thường xuyên: 396-QD-NSG.pdf
Quyết định ban hành quy chế đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hệ vừa làm vừa học: 397-QD-NSG.pdf

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

QUY CHẾ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

QUY CHẾ ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

Chia sẽ bài này

Hỏi đáp/Góp ý

Vui lòng Đăng nhập để hỏi đáp/góp ý
avatar
  Đăng ký  
Gửi thông báo về