Quy định khen thưởng tập thể lớp, cá nhân HSSV tiêu biểu tháng

[su_button url=”https://drive.google.com/open?id=1x9AwbBHuRFIDM7tsSoB9vEP0O9xymISX” target=”blank” style=”stroked” wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: file-text” desc=”Bấm vào để xem chi tiết”]QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG TẬP THỂ LỚP, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU THÁNG[/su_button]

Chia sẽ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *