Quy chế, quy định về tuyển sinh và đào tạo Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Thực hiện công văn số 1857/TCGDNN - PCTT ngày 17/8/2020 về công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nhà trường công khai quy định, quy chế trong tổ chức tuyển sinh, đào tạo