Thông báo về phạm vi kiến thức vòng 2 – Hội thi “Trạng nguyên học đường 4.0 – phiên bản năm 2021”

Thông báo về phạm vi kiến thức vòng 2 - Hội thi "Trạng nguyên học đường 4.0 - phiên bản năm 2021" Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo về danh sách HSSV tham gia vòng 2 – Hội thi “Trạng nguyên học đường 4.0 – phiên bản năm 2021”

Thông báo về danh sách HSSV tham gia vòng 2 - Hội thi "Trạng nguyên học đường 4.0 - phiên bản năm 2021" Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo tổ chức báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học Hội thi Trạng nguyên học đường 4.0 – phiên bản năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-NSG ngày 22/3/2021 của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn về việc tổ chức Hội thi Trạng nguyên học đường 4.0 - phiên bản năm 2021 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận