Thông báo tổ chức báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học Hội thi Trạng nguyên học đường 4.0 – phiên bản năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-NSG ngày 22/3/2021 của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn về việc tổ chức Hội thi Trạng nguyên học đường 4.0 - phiên bản năm 2021