Kế hoạch tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương tổ quốc tôi”

Thực hiện Quyết định số 662 -QD/BTGTW, ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Ban Tuyên giảo Trung ương về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương tể quốc Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi với các nội dung như sau:

Kế hoạch thực hiện công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp năm học 2021-2022

Đăng kí và thực hiện các công trình Nghiên cứu khoa học, sáng kiến, giải pháp là một hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và cũng là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu trong hoạt động giáo dục, đào tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường nhằm:

Kế hoạch tổ chức hội thi “Bàn tay vàng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp” lần 2 năm 2021

Kế hoạch tổ chức hội thi "Bàn tay vàng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp" lần 2 năm 2021

Kế hoạch tọa đàm cấp trường “Thực trạng tuyển sinh năm 2020”

Kế hoạch tổ chức tọa đàm cấp trường "Thực trạng công tác tuyển sinh năm 2020 và đổi mới nâng cao hiệu quả chất lượng tuyển sinh năm 2021"

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề: “Nhà trường và doanh nghiệp – Những trao đổi và tư vấn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo”

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề: "Nhà trường và doanh nghiệp - Những trao đổi và tư vấn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo"

Kế hoạch toạ đàm “Tư vấn hướng nghiệp phân luồng cho Học sinh lớp 9 trên địa bàn quận 8”

Kế hoạch toạ đàm "Tư vấn hướng nghiệp phân luồng cho Học sinh lớp 9 trên địa bàn quận 8" Thơi gian: 11/01/2020 Địa điểm: Hội trường A - Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn