Lịch thi kết thúc môn học, thi học kỳ, các kỳ thi khác…

Thông báo lịch kiểm tra kết thúc môn lớp Tiếng Anh tăng cường A2 – Cambridge đợt 5 năm 2020

Thông báo lịch kiểm tra kết thúc môn lớp Tiếng Anh tăng cường A2 - Cambridge đợt 5 năm 2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo về lịch thi kết thúc môn học -HKI các lớp CĐK18, CĐK19 và TCK19, TCK20

Thông báo về lịch thi KTMH-HKI các lớp CĐK18, CĐK19 và TCK19, TCK20 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo lịch kiểm tra kết thúc lớp tiếng Anh tăng cường 1 đợt 4 năm học 2019-2020

Thông báo lịch kiểm tra kết thúc lớp tiếng Anh tăng cường 1 đợt 4 năm học 2019-2020 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận