Kế hoạch vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa năm học 2018-2019

Vận động quyên góp cho giáo dục miền núi

Kế hoạch vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG HỖ TRỢ GIÁO DỤC MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2018-2019

28/KH-NSG-CĐCS
tổ chức vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn năm học 2018-2019
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn - CĐCS Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
06/5/2019
Kế hoạch
2

Chia sẽ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *