kế hoạch học kỳ phụ

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm 2019 của Khoa Sư phạm mầm non – Nữ công

Kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm 2019 của Khoa Sư phạm mầm non – Nữ công

» Đối tượng:
– Đối với các lớp SPMNK7: Học sinh không đủ điều kiện dự thi lần 1: nghỉ quá 20% số tiết; Học sinh thi lần 1 có ddierm TBMH < 5.0
– Đối với lớp TMK11: Học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học; Học sinh thi lần 1 có điểm TBMH < 4.0
» Thời gian đăng ký thi lại, học lại: Từ ngày 09/7 đến 11/7/2019 tại văn phòng Khoa SPMN-NC
» Thời gian đóng lệ phí: Từ ngày 15/7 đến 03/8/2019 tại Phòng Ghi danh
» Lịch học: từ ngày 15/7/2019 đến 03/8/2019
» Lịch thi: ngày 05/8/2019 đến ngày 07/8/2019

09/KH-SPMN-NC
Tổ chức thi lại và học kỳ phụ các môn chuyên ngành năm học 2018-2019
Khoa Sư phạm mầm non - Nữ công
08/7/2019
Kế hoạch
4

Chia sẽ bài này

Hỏi đáp/Góp ý

Vui lòng Đăng nhập để hỏi đáp/góp ý
avatar
  Đăng ký  
Gửi thông báo về