Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục học sinh, sinh viên không xả rác, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường trong trường học

60/KH-NSG
Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục học sinh, sinh viên không xả rác, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường trong trường học
Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên
30/8/2019
Kế hoạch
3
Nguyễn Trí Dũng

Chia sẽ bài này

Hỏi đáp/Góp ý

Vui lòng Đăng nhập để hỏi đáp/góp ý
avatar
  Đăng ký  
Gửi thông báo về