Kế hoạch tổ chức huấn luyện bổ sung cho học sinh chưa hoàn thành các đẳng cấp kỷ năng sống theo chuẩn đâu

KỂ HOẠCH
về việc tổ chức huấn luyện bổ sung cho học sinh chưa hoàn thành
các đẳng cấp kỹ năng sống theo chuẩn đầu ra
Niên khóa: 2015-2019

Căn cứ Thông báo số 198/TB-NSG ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn về việc Tổ chức thi tốt nghiệp nghề đợt 1 năm học 2018- 2019;
Căn cứ kết quả thi kết thúc Kỹ năng sống các đẳng cấp;
Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn tổ chức chương trình huấn luyện Kỹ năng sống bổ sung dành cho những học sinh chưa hoàn thành các đẳng cấp theo chuẩn đầu ra niên khóa 2015- 2019, cụ thể như sau:
I. MỤC HÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
– Tạo điều kiện cho học sinh lóp niên khóa 2015-2019 chưa hoàn thành đẳng cấp trong chương trình huấn luyện kỹ năng sống 1, 2, 3, phục vụ việc xét điều kiện thi tốt nghiệp.
2. Yêu cầu:
– Học sinh tham dự các buổi huấn luyện và thi kết thúc đầy đủ do Nhà trường tổ chức.
– Công tác tổ chức, huấn luyện phải chặt chẽ, khoa học, đảm bảo các yêu cầu đề ra.
– Huấn luyện viên, Giáo viên phải đảm bảo giờ dạy, chấp hành sự phân công của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực- Giới thiệu việc làm.
II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
1. Đối tượng:
– Học sinh các lóp Niên khóa 2015- 2019 chưa hoàn thành các đẳng cấp trong chương trình huấn luyện kỹ năng sống.

XEM THÊM THÔNG TIN Ở ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI

[su_button url=”http://upfile.namsaigon.edu.vn/chiase/lopkynangsongbosung2018″ target=”_blank” style=”default” background=”#2D89EF” color=”#FFFFFF” size=”3″ wide=”yes” center=”yes” radius=”auto” icon=”” icon_color=”#FFFFFF” text_shadow=”none” desc=”” onclick=”” rel=”” title=”” id=”” class=””]KẾ HOẠCH VÀ LỊCH HỌC CỤ THỂ[/su_button]

 

Chia sẽ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *