NƠI CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT

Thông báo dời lịch tập trung Giáo dục quốc phòng an ninh các lớp cao đẳng khóa 21 đợt 2

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động đào tạo đầu năm 2022 - 2023 và lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2022. Nhà trường thông báo về việc dời lịch học tập trung Giáo dục quốc phòng an ninh đợt 2 các lớp cao đẳng khóa 21 như sau: 1 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow ...

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 4 năm 2022

Thông báo chiêu sinh lớp tiếng anh tăng cường đợt 4 năm 2022 27111 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chọn tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét chọn tuyên dương học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022 11 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận