Ke Hoach 2023
Đăng bởi: Nguyễn Văn Luyến Thể loại: Kế hoạch Tags: , , Hỏi đáp/Góp ý Một hỏi đáp/góp ý 0

Thực hiện công tác BHYT, BHTN cho HSSV năm học 2023-2024

Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số 4103/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 01 tháng 08 năm 2023 của Bảo hiểm Xã hội vả Sở Giáo dục và Đảo tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2023-2024;
Căn cứ vảo tình hình thực tiễn. Trường Cao đăng Bách khoa Nam Sải Gòn xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Bảo hiếm y tế, Bảo hiểm tai nạn học sinh, sinh viên năm học 2023-2024 cụ thể như sau.
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
– Nhăm giúp tất cả học sinh, sinh viên (HSSV) nhà trường đặc biệt là những em có hoàn cành khó khăn được trang bị thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) kịp thời để sử dụng khi có vấn đề về sức khỏe như ốm đau, bệnh tật và tai nạn thương tích được khám chửa bệnh với chi phí thấp và các chính sách ưu đãi, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.
– Giúp HSSV nâng cao nhận thức về ý nghĩa nhân đạo cùa việc tham gia BHYT. BHYT là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái. chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp trong xà hội.
2. Yêu cầu: Đảm bảo 100% HSSV nhà trường tham gia BHYT.
II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO HIỂM Y TẾ
1. Nội dung:
– Ý nghĩa của việc tham gia đóng BHYT.
– Cung cấp cho Phụ huynh, HSSV những quy định, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT, BHTN cho HSSV.
– Hướng dẫn quy trình đăng ký, điều chỉnh và cấp lại thẻ khi bị thất lạc.
– Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm BHXH số VssID
2. Hình thức:
– Lồng ghép trong báo cáo chuyên đề pháp luật tại các buổi họp cơ quan để giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập (GVCN/CVHT) cũng như toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên biết và hỗ trợ trong công tác tuyên truyền BHYT đến từng HSSV.
– Báo cáo chuyên đề dưới sân cờ, kỳ sinh hoạt công dân đầu năm học
– Đăng tải thông tin trên website, fanpage của nhà trường
– Niêm yết tại bảng truyền thông giáo dục sức khoẻ của trường.
III. NỘI DƯNG THỰC HIỆN BHYT-BHTN HSSV NĂM HỌC 2023-2024
1. Đối tượng tham gia.
– Tất cả HSSV đang theo học tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (bao gồm HSSV học giờ hành chính và ban đêm), trừ những HSSV đã tham gia BHỴT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT và những HSSV là người nước ngoài không được cấp học bồng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
– Lưu ý: HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tham gia đóng BHYT tại trường đang theo học, không tham gia BHYT hộ gia đình.
2. Mức đóng và phưong thức đóng:
2.1. Mức đóng:
2.1.1. Bảo hiểm y tế
– Bằng 4,5% mức lương cơ sở (x) số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (x) 70% (Mức lương cơ sở từ 01/07/2023 là 1.800.000 đồng theo nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/05/2023 của chính phủ).
– Cụ thể:

Phương thức Tổng mức đóng BHYT HSSV đóng 70% Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%
3 tháng 243.000 170.100 72.900
6 tháng 486.000 340.200 145.800
9 tháng 729.000 510.300 218.700
12 tháng 972.000 680.400 291.600
2.1.2. Bảo hiểm tai nạn
– Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn ký hợp đồng với Công ty Bảo hiểm về việc đảm bảo quyền lợi cho HSSV khi có sự cố về tai nạn thương tích xảy ra.
– Tên công ty chi trả BHTN: Công ty Bảo hiểm Bưu điện TP. HCM
– Gói Bảo hiểm tai nạn: 30 Triệu đồng.
– Chi phí HSSV phải đóng: 45.000đ
2.2. Phương thức đóng tiền BHYT-BHTN: HSSV có thể đóng theo 2 phưong thức:
– Đóng tiền trực tiếp tại phòng ghi danh Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, Địa chỉ 47 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.
– Đóng trực tuyến qua ngân hàng liên kết với nhà trường.
Thông tin chuyển khoản:
+ Số tài khoản: 31710000757757, Ngân hàng BIDV, CN Bình chánh
+ Chủ tài khoản: Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.
+ Thời gian nộp tiền: Đóng cùng học phí yà các khoản thu khác của nhà trường.
Tổng cộng HSSV đóng 726.000đ bao gồm tiền BHYT và BHTN (giá trị từ 01/01/2024 đến 31/12/2024)
3. Thời hạn sử dụng bảo hiểm:
– Căn cứ vào khoản 7 Điều 13 Nghị định 146/2016/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
4. Công tác đăng ký mua thẻ BHYT-BHTN.
4.1. Đãng ký BHYT
– Đối với những HSSV đã có thẻ BHYT năm 2023 đăng ký thông tin gia hạn BHYT theo mẫu đăng ký của nhà trường (Đính kèm)
– Đối với những HSSV chưa có thẻ BHYT cũ, đăng ký mua mới và kê khai phiếu TK01 và nộp bổ sung hộ khẩu, Căn cước công dân.
– Những HSSV không tham gia bảo hiểm y tế tại trường: Photocopy thẻ BHYT có hạn sử dụng từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 nộp về Trạm Y tế trước ngày 15/01/2024 để Trường lập danh sách và gửi về cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Quận 8.
4.2. Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu:
– Theo thông báo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phân theo cơ cấu nhóm đối tượng quý IV/2023 và Quý 1/2024
– HSSV đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo thông tin BHYT cũ (đối với HSSV đang cư trú tại thành phố Hồ Chí Minh) hoặc theo danh sách các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phân theo cơ cấu nhóm đối tượng quý IV/2023 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quy định.
5. Công tác gia hạn và mua thẻ BHYT-BHTN mới:
5.1. Thực hiện gia hạn, mua mới thẻ BHYT quỷ IV/2023 (01/10/2023-31/12/2023)
– Trạm Y tế căn cứ vào danh sách đóng tiền tại phòng Kế hoạch – Tài chính và danh sách đăng ký của phụ huynh, HSSV về việc gia hạn thẻ 03 tháng (quý IV/2023)
– Thời gian lập hồ sơ gia hạn: 25/09/2023
– Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Từ 01/10/2023 đến hết 31/12/2023
– Cấp phát thẻ: HSSV sử dụng thẻ BHYT thông qua App BHXH-VssID.
5.2. Thực hiện gia hạn và mua mới thẻ BHYT-BHTN năm 2024 (01/01/2024-31/12/2024)
– Trạm Y tế căn cứ vào danh sách đóng tiền tại phòng KHTC và danh sách đăng ký của phụ huynh HSSV lập hồ sơ gia hạn, mua mới theo quy định.
– Thời gian lập hồ sơ gia hạn và mua mới: Từ 01/11/2023- 15/12/2023.
– Thời gian sử dụng BHYT – BHTN: Từ 01/01/2024 đến hết 31/12/2024.
– Thời gian cấp phát thẻ BHYT: HSSV sử dụng thẻ BHYT thông qua App BHXH- VssID. Trong trường họp HSSV không sử dụng điện thoại thông minh hoặc vì 1 lý do nào đấy mà không cài VssID được thì đăng ký Trạm Y tế in thẻ giấy.
– Lưu ý: Riêng thẻ BHTN nhà trường sẽ không cấp phát thẻ mà căn cứ vào hồ sơ phát sinh sự kiện sức khỏe của HSSV trong quá trình học, lập hồ sơ và gửi về công ty để giải quyết quyền lợi cho HSSV.
6. Các thủ tục BHYT khác:
– Thủ tục điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT, cấp lại thẻ do mất hoặc hư hỏng:
+ Người tham gia BHYT kê khai phiếu thông tin TK1
+ Nộp thẻ BHYT sai thông tin (bản chính) và CCCD/CMND (photo) về Trạm Y tế để được giải quyết.
+ Thực hiện khi có yêu cầu của người tham gia BHYT.
– Thủ tục chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu: Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý (vào tháng 01, 04, 07, 10 hàng năm) và theo danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phân theo cơ cấu nhóm đối tượng hàng quý/ 2024 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quy định.
7. Thủ tục thanh toán bảo hiểm tai nạn: Giải quyết khi có phát sinh sự kiện sức x khỏe của HSSV trong quá trình học.
– Thủ tục thanh toán bao gồm:
+ Giấy yêu cầu trả tiền bảo biểm
+ Biên bản tai nạn
+ Hồ sơ thanh toán tai nạn (giấy ra viện, biên lai,….. )
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN.
1. Trạm Y tế – Khoa Y Dược
– Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính rà soát số lượng HSSV đăng ký BHYT và số lượng gia hạn theo từng đợt, đảm bảo đầy đủ và tránh sai xót.
– Phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính lập danh sách HSSV mua bảo hiểm tai nạn năm 2024 và gửi về Công ty Bảo hiểm trước 01/01/2024.
– Lập hồ sơ gia hạn, mua thẻ BHYT năm học 2023-2024 trên phần mềm vBHXH và gửi về BHXH Quận 8 theo thời gian quy định
– Phối hợp với GVCN/CVHT phát hành thẻ BHYT đến HSSV, hướng dẫn cài đặt và sử dụng VssID theo quy định
– Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục điều chỉnh thông tin trên thẻ, cấp lại thẻ, chuyển nơi KCB ban đầu, thoái thu phí đóng BHYT và thủ tục thanh toán bảo hiểm tai nạn theo quy định
– Lập hồ sơ trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu phục vụ công chăm sóc khỏe ban đầu cho HSSV tại trường.
– Thực hiện lập kế hoạch, báo cáo theo quy định.
2. Phòng Tuyển sinh
– Thông báo HSSV khi đến làm thủ tục nhập học cần đem theo BHYT cũ để đăng ký gia hạn thẻ BHYT năm 2024 tại trường theo quy định.
3. Phòng Kế hoạch – Tài chính.
– Phối hợp với Trạm Y tế xác định thời điểm thẻ hết hạn, để thu phí phù hợp và đảm bảo liên tục cho thẻ BHYT- HSSV.
– Hướng dẫn HSSV đăng ký BHYT theo mẫu
– Thu tiền BHYT-BHTN theo quy định hiện hành
– Thu bản photo thẻ BHYT đối với những HSSV không tham gia BHYT tại trường
– Cung cấp danh sách HSSV đóng tiền BHYT-BHTN cho Trạm Y tế lập hồ sơ gia hạn thẻ BHYT theo quy định.
– Phối hợp Trạm Y tế lập hồ sơ nhận kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu phục vụ công chăm sóc khỏe ban đầu cho HSSV tại trường.
4. Phòng Công tác Chính trị – Học sinh sinh viên
– Phối hợp với Trạm Y tế tuyên truyền đến HSSV về ý nghĩa của việc tham gia đóng Bảo hiểm y tế, những quy định, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT, BHTN HSSV.
– Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm BHXH số VssID
– Phối hợp với Trạm Y tế quản lý người học tham gia BHYT đảm bảo 100%
5. Khoa chuyên ngành
– Tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT 100%.
– Giao cho GVCN/CVHT Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn HSSV cài đặt và sử dụng BHYT điện tử VssID theo yêu cầu của BHXH và của Nhà trường
– Phối hợp với Phòng Tuyển sinh, Trạm Y tế thông tin đến HSSV thủ tục đăng ký nhập học, trong đó có nội dung đem theo thẻ BHYT đế đăng ký BHYT năm học mới.
– GVCN/CVHT Lập danh sách HSSV tham gia BHYT diện khác (ngoài trường), gửi về Trạm Y tế trước ngày 15/01/2024.
(Người nhận: Thầy Nguyễn Trọng Hùng, Mail: nguyentronghung1104@gmail.com; số điện thoại: 0359305535).
– Phối hợp với Trạm Y tế rà soát và cung cấp đầy đủ thông tin còn thiếu của HSSV Khoa phụ trách về Trạm Y tế để hoàn thiện hồ đăng ký mua BHYT năm 2023-2024.
– GVCN/CVHT lập danh sách HSSV có in thẻ BHYT giấy gửi về Trạm Y tế trước ngày 20/01/2024.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác BHYT, BHTN HSSV năm học 2023-2024, đề nghị các bộ phận có liên quan phối hợp thực hiện./.
102/KH-NSG
Thực hiện công tác BHYT, BHTN cho HSSV năm học 2023-2024
18/08/2023
Kế hoạch
9
Nguyễn Trí Dũng
0 0 đánh giá
Xếp hạng bài viết

Chia sẻ bài này

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận